HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 010.

Dátum 1693
Jelleg

2 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli fogalmazvány a 18. század elejéről.

Szöveg

Conscriptio „Ex Divisione ...” címmel egy 1693-as az összeírás kivonatának látszik, készítője nincs megnevezve, valószínűleg összefügg a kivonat készítése az előző UC 87 : 6–9 alatt található Rakociano-Fiscalis uradalmak szétosztásakor készült összeírásokkal.
Az 1693-ban történt birtokfelosztás inter Franciscum Rakoczy et Julianam itidem Rakoczy Aspremontianam super integro dominio Ecsed, Szatmár, Szabolcs és Közép-Szolnok megyékben.
Rákóczy Ferenc részére jutottak (Szatmár m.): Praedium Kis Ecsed desertum – Praedium Szent Márton desertum – Praedium Fábiánház desertum – Praedium Mérk desertum – Possessio Bervely populosa – Portio Kalmand populosa – Possessio Szent Miklós populosa – Meithény Comites Caroli modo Svevis populatur. – Portio in Királly Darócz populosa – Terebes deserta actu populatur – Possessio Gilvacs populosa – Curia Tagy deserta – Dob portio pssessionaria populosa – Possessio Görbed populosa – Portio oppidi Apap populosa – Possessio Jozefháza populosa – Portio Gyöngy populosa – Praedium Kegye desertum
Item vinea una in Promonthorio Erdődiensi.
Mindezek Szatmár megyében feküsznek, kivéve Kis Ecsedet és Szent Mártont, melyek részben Szatmár, részben Szabolcs megyében terülnek el, és kivéve Királly Darócz meg Gyöngy portiokat, melyek részben Szatmár, részben Közép-Szolnok megyében feküsznek.
Rákócz Júlia birtokrésze Báthor városból részben Szatmár, részben pedig Szabolcs megyében terül el. (Szabolcs m.)
Nyeredhaza (Nyíregyháza) „Portio possessionaria populosa” (Szabolcs m.)
Nyeraden possessio deserta – Praedium Radvany (Bihar m.) – Possessio Szaniszló populosa (Szatmár m.) – Possessio Valyay populosa (Szatmár m.) – Portio oppidi Gyarmath populosa (Fejér Gyarmath, Szatmár m.) – Portio Kis-Ár (Szatmár m.) – Oppidum Tarpa populosum (Szatmár m.) – Portio Portsalma (Szatmár m.) – Kis et Nagy Sikallo populosa (Szatmár m., Sikarló) – Buzát possessio populosa (Szatmár m., Busák) – Oppidum Méztotfalu populosum (Szatmár m.) (Misztótfalu)
Osztatlanok maradtak a következők: Oppidum Ecsed populosum (Szatmár m.) – Oppidum Matolcz populosum (Szatmár m.) – Possessio Geberjen populosa (Szatmár m.) – Portio Poocs populosa (Szabolcs m.) – Portio Gyula populosa (Szabolcs m.) – Portio Fejér populosa (valószínűleg Peér Bihar m.) – Possessio Keecs populosa (Bihar m. Keécs) – Possessio Ábrány populosa (Bihar m.-ben több Ábrány is van!) – Possessio Széplak populosa (Bihar m.) – Possessio Gernyete populosa (Bihar m., Gernyéte) – Possessio Deda populosa (Bihar m.) – Praedium Baromlak desertum (Bihar m.) – Monostoros Pályi possessio populosa (Bihar m.)
Ecsedi uradalom tartozékai.
(Szatmár, Szabolcs, Közép-Szolnok és Bihar m.), birtokfelosztás: „inter Franciscum Rákoczy et Juliannam Rákoczy nuptam Comiti Aspermonth

Tartalomgazda