HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 009.

Dátum 1727. szeptember 19.
Jelleg

1) 6 old., latin nyelvű, eredeti, 6 pecséttel és 7 aláírással ellátva, továbbá ennek hitelesítés nélküli másolata az eredeti utolsó oldalának elhagyásával 5 oldalon, végül egy valószínűleg valamivel korábbi fogalmazás az eredetitől eltérő számadatokkal szintén 5 oldalon, összesen: 6+5+5 = 16 old.

Szöveg

Aestimatio „Divisio bonorum ...” címmel a Szepesi Kamara kassai számvevőségén készült a csetneki uradalomnak a fiskus és az Aspermonth család közötti szétosztásakor.
„Divisio bonorum et portionum Rakocziano-Csetnekiensium herriditariarum per notam Francisci Rakoczy, jure pignoris antehac per successores Vayanos tentorum, egyrészt a királyi kincstár, másrészt az Aspermonth-család közt.
a) A fiscus regius részére: In possessione Serke:

Egész lakott jobbágytelek 20, á 240 frt
4800 frt
Puszta egésztelek 5, á 120 frt
600 frt
A kastélynak a fele
300 frt
A kertnek a fele
120 frt
A serfőzőnek a fele
1200 frt
A borkimérőnek a fele
600 frt
A majorsági földeknek a fele 67 1/2 köbölre
648 frt
A rétek 15 szekér szénát hoznak
144 frt
A gabona utáni kilenced és heted fele
360 frt
Az adónak a fele
280 frt
A mészárszék fele
120 frt
Összesen:
9172 frt
Possessio Simony:
 
Egész lakott jobbágytelek 7 1/2, á 240 frt
1800 frt
Puszta egésztelek 4, á 120 frt
480 frt
A gabona utáni kilenced és a heted fele
144 frt
A adónak a fele
50 frt
A borkimérő felében
120 frt
A malom jövedelmének a fele
600 frt
Összesen:
3194 frt
Praedium Lihi völgy:
 
Eme praediumnak a fele
664 frt
Possessio Kis Utas Terenye:
 
Van benne 11 egész jobbágytelek, ezek más ottani javakkal felértékelve
3292 frt
Possessio Pogony:
 
Puszta egésztelek
1080 frt
A gabonatized
240 frt
A makkos erdő értéke
2266,60 frt
Összesen:
3586,60 frt
Portio in possessione Béna:
 
3 egész jobbágy-sessió á 240 frt
720 frt
1 puszta egésztelek á 120 frt
120 frt
(Összesen)
(840 frt)
Portio in praedio Monossza:
 
iuxta divisionem et aestimationem
549,20 frt
b) Az Aspermont család részére:
 
In possessione Serke:
 
Egész lakott jobbágytelek 18, á 240 frt
4320 frt
Puszta egésztelek 5, á 120 frt
600 frt
A kastélynak fele
300 frt
A kertnek a fele
120 frt
A serfőzőnek a fele
1200 frt
A borkimérőnek a fele
600 frt
A majorsági földeknek a fele 67 1/2 köbölre
648 frt
15 szekér szénát hozó rétek
144 frt
Census in medietate
280 frt
A gabonából jövő kilenced és heted
360 frt
Az adónak a fele
280 frt
A mészárszék jövedelmének a fele
120 frt
Összesen:
8692 frt
Possessio Simonyi:
 
Egész lakott jobbágytelek 7 1/2, á 240 frt
1800 frt
Egész pusztatelek 3
360 frt
Kilenced és heted a gabonából felében
144 frt
Adó felében
50 frt
Borkimérő felében
120 frt
A malom hozadéka felében
600 frt
Összesen
3074 frt
Praedium Lihi völgy:
 
Ennek a praediumnak a fele
664 frt
Pars Fisci: Portio in Baracza:
 
1 egész lakott jobbágytelek
240 frt
Puszta egész jobbágytelek 4 1/2
540 frt
A gabonakilenced
60 frt
Összesen:
840 frt
Pars Fisci: In possessione Kaza:
 
Egész lakott jobbágytelek 5 1/2, á 240
1320 frt
Puszta egésztelek 13 1/2, á 120
1620 frt
A borkimérő jövedelme
120 frt
A bortized fele
300 frt
Az erdőjövedelem fele
80 frt
A mészárszék jövedelmének a fele
72 frt
A gabona kilencednek a fele
80 frt
Az ottani szőlőnek a fele
640 frt
Összesen:
4232 frt
Pars fisci: Portio in Sajó-Ivanka:
 
Egész lakott jobbágytelek 2
480 frt
Puszta egésztelek 1 1/2
180 frt
Gabonakilenced a felében
32 frt
Az ottani szőlő felértékelve
1600 frt
Összesen:
2312 frt
Pars fisci: In possessione Vadna:
 
Puszta egésztelek 5
600 frt
A Nyárs-Apáthy praedium negyedében és Tetétlen praedium felében
1200 frt
Kövestímár sessiónak a fele
120 frt
Pars Aspermonth: Portio in possessione Szele:
 
Lakott egész jobbágytelek 9 á 240
2160 frt
Puszta egésztelek 6 á 120
720 frt
A többi felértékelt jövedelem
1746,40
Összesen:
4626,40 frt
Pars Apermonthiana: Possessio Barna:
 
Lakott negyedtelek 7, á 60 frt
420 frt
Egyéb jövedelmei
3146,60 frt
Összesen:
3566,60 frt
Pars Aspermonth: Portio in possessione Kazincz:
 
Egész lakott jobbágytelek 9 1/2
2280 frt
Puszta egésztelek 12
1560 frt
A gabonából járó kilenced
132 frt
A borból járó heted
900 frt
A makkoltatás jövedelme
533,40 frt
A malom jövedelme
330 frt
A borkimérő hozadéka
1000 frt
Összesen:
6735,40 frt
Harnocz praediumból a negyedrész
167 frt
Az ottani majorsági szőlő
2400 frt
Összesen:
2567 frt
Moczony praedium harmada
865 frt
In praedio Barczika:
 
Puszta egésztelek 1 1/2
180 frt
In praedio Nyars Apáthy quartalitas, in praedio Tetétlen mediates
1200 frt

 
A fiscus részének becsértéke 30.601,80, az Aspermonth családnak 32.290,40 frt, tehát az Aspermonth-rész 1688 Ft 60 den értékben felette áll a fiskusénak.
A Divisio eredeti példányának utolsó oldalán a két Aspermonth örökös: Comes Carolus ... ab Aspermont és Comitissa Joanna ...” megbízottjaik révén írásban kötelezi magát, hogy a jelzett 1688 Ft 60 den összeget, amellyel az ő részük meghaladja a fiskus részt „intra saptium unius anni” kifizetik a kamarának.
Volt Rákóczi birtokok szétosztása a fiskus és Aspermonth család között.
A Fiskus részére jutott birtokrészek: Serke (Gömör m.) – Simony (Gömör m.) – Lihi völgy (Gömör m.) – Kis Utas Terenye (Nógrád m.) – Kalapat (Nógrád m.) – Pogony (Nógrád m.) – Béna (Gömör m.) – Monossza (Nógrád m.) – Barazca (Gömör m.) – Kaza (Sajókaza) (Borsod m.) – Kacsola (Borsod m.) – Sajó Ivánka (Borsod m.) – Vadna (Borsod m.) – Nyárs Apáthi (Pest m.) – Tetétlen (Pest m.) – Köress (Gömör m.)
Az Aspermonth család részére jutott birtokrészek: Serke (Gömör m.) – Simonyi (Gömör m.) – Lihi völgy (Gömör m.) (E három szerepelt a fiskusi részeknél is) – Szelle (Nógrád m.) – Barna (Nógrád m.) – Kazincz (Borsod m.) – Harnocz (Gömör m.) – Motsony (Borsod m.) – Barczika (Borsod m.) – Nyárs Apáthi (Pest m.) – Tetétlen (Pest m.) – Köres (Gömör m.) (E három már szerepelt a fiskusi résznél is!)

Tartalomgazda