HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 008.

Dátum 1738/39
Jelleg

1) Kelt Kassán 1738. szeptember 17-én, 1 old. latin eredeti
2) Kelt 1738. december 10-én, 2 old., latin eredeti
3) Kelt 1739. január 12-én, 2 old., latin, eredeti
Összesen: 1+2+2=5 old.

Szöveg

„Computus” címmel három kimutatás, amelyet a csetneki volt Rákóczi-uradalom tartozékairól a Szepesi Kamara kassai számvevősége készített, a nevezett uradalomnak a fiskus és a Aspertmonth-család közötti szétosztásakor.
Elszámolás arról, hogy Szeremley György pro portionibus Rakocziano haereditariis Csetnekiensibus, amelyeket azelőtt a Györky utódok tartották a kezükben és már 1724. június 26-án visszadták az uraságnak, mennyivel tartozik úgy tőkében, mint kamatokban.
(1) Az 1738. szeptember 17-én kelt Computusban részletezés nélküli egyösszegű számadások.
Részlet a (2) 1738. december 10-én kelt Computusból: A fiscus regius követelései ezek:

Pro portionibus in oppido Pelsőcz
fl. 12.156
In possessione Rekenys
fl. 670
In possessione Lekenye
fl. 340
In possessione Szollocz
fl. 780
In praedio Pelsőcz
fl. 240
Összesen:
földesúr 14186

 
Részlet a (3) 1739. január 12-én kelt Computusból:
Ebből a Györky örökösök 1724-ben visszafizettek
5964 frt
Maradt tartozásként
8222 frt
Ennek a fele az Aspermont családot illetti, vagyis
4111 frt
a másik fele a fiscus regiust, ami rajnai forintokban
3425,50 frt tesz ki
Ebből 1731. június 15-én kifizettek
2675,50 rajnai forintot
Így a Szeremley család részére mint tartozás fennmaradt
750 frt
a kamatokból pedig
650,30 frt
Az össz tartozás
1402,30 frt

 
Egy másik kimutatás szerint 1731. június 15-én az egész kifizetés megtörtént, így a Szeremley család részére semmi fizetni való nem maradt fenn.
Csetneki uradalom felerészben Rakociano-Fiscalis kezelésben, másik fele az Aspermont család tulajdonában.
(Gömör m.) Csetnek – Pelsőcz – Rekenye – Letenye – Szallocs – Pelsőcz Ardó

Tartalomgazda