HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 006.

Dátum 1694. szeptember 7.
Jelleg

3 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli fogalmazvány.

Szöveg

„Consignatio” címmel kimutatás azokról a Nádasdiano-Fiscalis javakról, amelyeket Széchenyi György esztergomi primás bérbe vett a fiskustól
Kimutatás, hogy a számvételi hivatal miként tudta igazolni in quanta summa pecuniarum sint bona Cseitensia et Beczkoviensia idegen kézre adva és hogy ezeknek bérbeadási összegén kívül mily örökár maradt fenn, quantaque summa iure perennali computata ultra summam hypothecariam Donis in iisdem haerens, abinde resultet.
1) A csejtei Nádasdi-féle fiscalis birtokokat Őfelsége 1686. június 7-én hozott döntése alapján főtisztelendő „Szécheny” György esztergomi érseknek adták bérbe 60.000 forintért. – Ezeket a javakat a király német commissariusai 1671-ben az épületekkel és az állatállománnyal együtt 5% mellett 146.109,22 forintra értékelték. – Ha ebből a felértékelési összegből levonjuk az előbbi bérösszeget, örök értékként 5% mellett még mindig marad 86.109,22 frt.
Megjegyzendő azonban, hogy az érseknek történt elzálogosításon kívül a néhai Nádasdi gróf más birtokrészeket is adott bérbe Cseite körzetében 73.000 frt értékben. Ezeket a fenti commissariusok 91.778 forintra értékelték. Ebből levonva a 73.000 frt bérösszeget, marad örök árként 18.778 frt, „respectu juris perennalitatis”.
A Nádasdi-féle beczkoi javakból a fiscalis rész az 1686. június 12-i döntés alapján 5000 forintért lett az érseknek bérbe adva. – Ezt a portiot az említett commissariusok 12.830,40 forintra értékelték. Levonva ebből a fenti bérösszeget, marad örök árként 5% mellett 7830,40 frt. – E beczkoi javakból is már előzőleg elzálogosítottak 29.625 frt értékben, amit az említett commissariusok 67.537 forintra értékeltek. Ha ebből lvonjuk az előbbi bérösszeget, marad 5% mellett 37.912 frt.
Cseita (Csejte)-i uradalom (Nyitra m.) és beczkoi uradalom (Trencsén m.) azon tartozékaival együtt, amelyeket Szécseny (sic) György prímás bérbe vett a Nádasdiano-Fiscalis birtokállományból.

Tartalomgazda