HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 005.

Dátum 1688. január 16.
Jelleg

6 old., magyar nyelvű, latin bevezetővel, hitelesítés nélküli fogalmazvány.

Szöveg

Conscriptio néhány úrbéri adattal. Az összeírás oka és készítője nincs jelölve, de azt jelzi, hogy az összeírás Bodnár Zsigmond főbíró idejében történt a fenti dátummal.
Conscriptio omnium curiarum Erdőbényeiensium: nobilium et exemptarum, rusticarum, taxalium, tam superstantium, quam desolatarum, tempore Judicis Primarii Sigismundi Bodnár, anno Domini 1688. die 16. Januarii. – (Összeírása valamennyi erdőbényei curiának, legyenek azok nemesi, kiváltságos, paraszti vagy adót fizető curiák, akár fennállanak még, akár elpusztultak. Az összeírás történt Bodnár Zsigmond főbíró idejében, 1688. január 16.)
1) Nemesi curiák (összesen 9): Clara Gergely szabad kúriája puszta. – Pataki András szabad háza. – Iglódiné szabad háza. – Pataki Jezsuita Pater Uraimék szabad háza. – Szepesi Pálné nobilizáltatott háza. – Bai Jánosné szabad pusztája. – Bakos Gábor szabad háza. – Nánási György szabad pusztája. – Baxa szabad háza, akitől négy bárány járt, most eő Felségére deveniált (összesen 9).
2) Kiváltságos curiák: Lőcsei város exempt háza, kitől azelőtt járt 3 lúd. – Kassai István háza exempta, kitől azelőtt járt 3 kappan. – Torma György háza, exempta. – Kovács Mihály háza exempta. – Szabó János háza exempta.
(Összesen 5) „Curia Taxales Supertantes” (Adót fizető fennmaradt házak.
Curiae Taxales Superstantes (összesen 26): Draveczki Sigmond háza taxás – Kálmán Mátyás háza taxás. – Kovács György háza taxás. – Andich János háza taxás. – Újvári István háza taxás. – Szabó Mátyás háza taxás volt. Jobbágy lakik benne; bodnársággal szolgál. – Kozma György háza taxás. – Szácsúri György háza taxás. – Fazekasné háza taxás. – Bari István taxás háza. – Jósa András háza taxás. – Czakó Mihály háza taxás. – Szilágyi Mihály háza taxás. – Vida István háza taxás. – Jósa István háza taxás. – Miszti András háza taxás. – Ujlaki Sámuel borháza taxás. – Mész János háza taxás. – Varga Lőrinc háza taksás. – Sillinba Sámuel háza taxás. – Szontah Lajos taxás háza. – Serman Márton háza taxás. – Pécsi Ádám háza taxás. – Magyar György háza taxás, de maga Magyar György az Őfelsége vincellérje, megfizetnek tőle. – Mayténi András háza taxás.
(Összesen 26) „Curiae Taxales Desolatae” Elpusztult taxás curiák: Miszti István puszta taxás házhelye. – Guth Lajosné puszta taxás teleke; ettől péenigh járt 3 lúd. – Lővei Sámuel puszta taxás házhelye. – Miszlei Gergely puszta taxás helye. – Horváth Mihály puszta taxás házhelye. – Hidvégi Péter puszta taxás házhelye. – Jenei Mihály taxás háza puszta. – Császár Mátyás taxás puszta háza. – Dévai Ferenc puszta taxás házhelye. (összesen 9)
„Curiae Superstantes Subditorum Servilium” Szolgáltató alattvalók fennmaradt curiái: Bodnár Gáspár szerjáró háza; maga jobbágy. – Balogh Péter szerjáró háza; maga jobbágy. – Medve Péter szerjáró háza; maga jobbágy. – Andrik István szerjáró háza; maga jobbágy. – Bodnár László szerjáró háza; maga bodnárssággal szolgál. – Szinkai János szerjáró háza; maga jobbágy. – Bodnár Zsigmond szerjáró háza; maga jobbágy. – Szabó István szerjáró háza; maga jobbágy. – Molnár Gergely szerjáró háza; maga jobbágy. – Vinnai István szerjáró háza; maga jobbágy. – Balog Gergely szerjáró háza; maga jobbágy. – Horváth János szerjáró háza; maga jobbágy. – Gomba István szerjáró háza; maga jobbágy. – Huszin Tamás szerjáró háza; maga jobbágy. (Összesen 14)
Paraszt curiák, amelyek teljesen elpusztultak „Curiae Rusticae funditus desolatae” (összesen 72): Veres Gergely szerjáró puszta házhelye. – Szabó Sámuel szerjáró puszta ház. – Szilágyi Mihályné szerjáró házhelye. – Cristoph István szerjáró házhelye. – Huszin Tamás szerjáró háza puszta. Boronza Balázs szerjáró házhelye. – Szabó János szerjáró házhelye. – Lakatos Demeter szerjáró puszta háza. – Tót János szerjáró házhelye. – Fekete Jánosné szerjáró puszta háza. – Bodnár Zsigmond szerjáró házhelye. – Szendrei György szerjáró házhelye. – Rozgonyi János szerjáró házhelye. – Orosz Mihály szerjáró házhelye. – Pásztor György szerjáró házhelye. – Oláh Mihály szerjáró házhelye. – Egri István szerjáró házhelye. – Kerékgyártó Jakab szerjáró házhelye. – Sido István szerjáró házhelye. – Horváth Tamás szerjáró puszta háza. – Takács János szerjáró házhelye. – Horváth Gergely szerjáró házhelye. – Szőke László szerjáró házhelye. – Juhász Gergely szerjáró házhelye. – Takács Pál szerjáró házhelye. – Kis Mátyás szerjáró házhelye. – Molnár András szerjáró házhelye. – Magyar György szerjáró házhelye. – Varga János szerjáró házhelye. – Mátyás Bodnár szerjáró házhelye. – Kozma András szerjáró házhelye. – Balog István szerjáró házhelye. – Hergécz János szerjáró házhelye. – Molnár Gergely szerjáró házhelye. – Csüre Pál szerjáró házhelye. – Bargyius Márton szerjáró házhelye. – Kas Péter szerjáró házhelye. – György Kovács szerjáró házhelye. – Gerecze Péter szerjáró házhelye. – Bedesi András szerjáró házhelye. – Máthé Papné puszta házhelye. – Pap István szerjáró házhelye. – Langy János háza, ki feleségére szállott, kitől azelőtt 3 lúd járt. – Lakatos István szerjáró házhelye. – Béldi János szerjáró házhelye. – Kovács Gergely szerjáró házhelye. – Tót György szerjáró házhelye. – Szabó Máthé szerjáró házhelye. – Szőlős István szerjáró háza puszta. – Baskai Mágyás szerjáró házhelye. – Esztari János szerjáró házhelye. – Varga János szerjáró házhelye. – Tótt János szerjáró háza puszta. – Farkas György szerjáró házhelye. – Harnoki Mátyás szerjáró házhelye. – Raboczi Bálint szerjáró háza puszta. Péter Bodnár szerjáró házhelye. – Acsko Pál szerjáró puszta háza. – Székely Miklós szerjáró házhelye. – Pacsai Mátyás szerjáró puszta háza. – Gronadr György szerjáró házhelye. – Veres Péter szerjáró házhelye. – Sido Mihály szerjáró házhelye. – Kékedi János szerjáró házhelye. – Károlyi Simon szerjáró házhelye. – Farkas János szerjáró házhelye. – Csizmadia Ferenc szerjáró házhelye. – Tóth Gábor szerjáró házhelye. – Gerecze György szerjáró házhelye. – Gubics György szerjáró házhelye. – Vinnai Dorka szerjáró házhelye. – Nagy Ferenc szerjáró házhelye.
(Összesen 72)
Erdőbénye (Zemplén m.) minden telekkel és házzal rendelkező lakos összeírása (Conscriptio omnium curiarum ... kifejezésben a „curia” szó jobbágysessiókat és telkeket is jelöl „curia rustica” formában.)

Tartalomgazda