HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 004.

Dátum 1703. január 21.
Jelleg

2 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli fogalmazvány.

Szöveg

Conscriptio (valószínűleg a Szepesi Kamara készítette) „Palatino Principi Paulo Eszterházy”.
Azon javak jegyzéke, amelyek ő császári és királyi felsége 1702. augusztus 23-án hozott döntése alapján (Eszterházy Pál) nádornak lettek lekötve a hozzájuk tartozó praediumokkal együtt százezer forint értékben Bihar megyében:
1) Derecske:
Nincs praediuma.
2) Berettyóujfalu:
A saját territoriumából egyetlen hospest sem tudna fenntartani, de vannak praediumai: Herpaly, Szent Kozma, Andaháza, Szentmártony
3) Kaba és Sass:
Nincs praediumjuk.
4) Gaborján:
Nincs praediumja.
5) Komádi:
Praediumja: Kenéz.
6) Bagos:
Nincs praediumja.
7) Konyard:
Praediuma: Fehértó.
8) Sarand:
Nincs praediumja.
9) Szalontha:
Saját területe alig van, de vannak praediumjai: Répáskeszy, Kisvásári, Nagy Vásári, Simonkereki, Wimmer, Kézd, Bagd, Gyarak, Mezőpanasz, Pant, Marczilháza, Adács, Pata, Péterháza, Kölcsér, Barnio és Szill.
10) Szent Miklós:
Praediumja Nagyfalu.
11) Sadány:
Praediuma Fancsika.
12) Félegyháza:
Van két praediuma: Gyapol és Kerekegyház.
13) Fekete Bátor:
Saját területe nincsen, de van négy praediumja: Győrős, Kowasd, Toti, és Köröstelek.
14) Toti:
Nincs praediumja.
15) Bajom:
A következő praediumjai vannak: Tételten, Szereb, Fancsika, Ohád, Igar.
Következnek azok a javak Bihar megyében, amelyeket Őfelsége 1703. május 14-i döntésével szintén a nádor részére utaltatta ki, a Szepesi Kamara útján, de a rendeletet a kezdődő forradalom miatt nem lehetett végrehajtani.
1) Geszt, Bogyoszlóháza:
Bag és Atyás praediumokkal.
2) Kismarica – Nagymarica praediummal.
3) Mezőgyán – Iklon és Vatyon praediumokkal.
4) Ugra – a felében.
5) Madarász
6) Homoroh
7) Cséfa – Radván és Solymos praediumokkal
Következnek azok a javak Bihar megyében, amelyek jelenleg a fiscus kezén vannak, de ezek is a nádor számára vannak átadásra kijelölve „in rationem restantiarum Palatinalium”
Possessiones: Eörvend, Vásárhely, Fugyi, Palota, Hosszupályi és Pocsay birtoknak a fele a vámmal.
A megosztott Szentjob kastély a következő tartozékokkal: Szentjob, Sárszegh, Csohai a Schinto nevű praediummal és a Lóvárhegy nevű szőlőheggyel.
„Palatino Principi Paulo Eszterházy jure haereditario” (Bihar m.) átadandó birtokok és birtokrészek.

Tartalomgazda