HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 086. - No. 003 / b.

Dátum 1605. június 18.
Jelleg

28 old. latin eredeti. + 1 pld. 1768-as másolat

Szöveg

„Urbarium seu Conscriptio”, melyet Istvánffy Mátyás szádvári számvevő készített. Összeírás: subditusok neve, úrbéres szolgáltatásaik, allódiális javak.
Geőrgheő:
„integrae sessiones cum dimidia” – „integrae sessionis cum quarta” – „integrae sessionis tertiarii” – „mediarum sessionum” – „quartarum”, „desertas domos habent quartarii” – „inquilini terras non habentes” – a felsorolt címszók alatt név szerint felsorolt jobbágyok és zsellérek – deserták – földesúri rétek szénahozama, szántók vetéskapacitása búzából – káposztáskerteket a vár számára jobbágyok művelik – malom – vám – készpénz census + zabszolgáltatás – közösen hagymát szolgáltatnak – ajándékul közösen egy ökör – kívánság szerint baromfi és nyúl (tyúk, kappan, liba) – kilencedek árpa, zab, tönköly után – kenderből tized – borból kilenced – juh- és kecske kilenced – sertés tized megváltása készpénzzel – „pro taxa araturae” szántópénz – bírságpénzek között: „contemptus et negligentia sigilli provisoratus” – robotban szolgálatuk a vár körül
Keőrtvalies:
megokolja a szántáspénz fizetését, „quoniam sementem in Arcis Allodiatura non faciunt” – a deserták használói zabbal adóznak, – készpénz censuson kívül zab- és tűzifa-szolgáltatás
Kurotnok, Ardo:
nemesfalunak tünteti fel – ennek ellenére tizedeket adnak a várnak terményekből, bárány és méhek után
Borzwa:
a deserták utáni census fele a földesúré, a másik fele a községé – „capitali sententia convictus stat in gratia Domini Terrestris” (kegyelmezési jog halálos ítélet esetén)
Salocz:
„ad rationem Domini Terrestris arant, seminant, falcant, cumulant, metunt et einvehung pro arbitrio Provisoris”
Ghombazeogh:
elpusztult pálos monostor szántóföldjei 2 forgóban – használóik kilencedet és tizedet adnak utánuk – a kertben a szomszéd községek káposztát és hagymát termelnek, évi egyösszegű készpénz census fejében – rétek szénahozama – a malom a pálosok idejében „fuit optime exstructum”
Vittelkh (Ujtelki):
nagypénteki halszolgáltatás
Zeőleős Ardoó:
deserták használói zabbal adóznak
Szeőghligeth:
gyümölcsös- és hagymáskert – bodnárpénz, „pecunia victorum ... in toto Dominio fl. 15, quos Judex Szeőligethensis colligit et ad Arcem administrat” – „redemptionem pecorum tenetruf fl. 17 den 50” (vágómarha megváltás?) – a várszőlők extraneus művelői a kilenceden kívül zabot és tyúkot adnak
Acko:
váraljai praedium – allódiumra alkalmas
Szeén:
a kenderből is adnak tizedet
Szylas:
földesúri vízimalom a Boldván
Szent András:
készpénz census – zab- és komlószolgáltatás – szántás és vágómarha-megváltás – tisztelő ajándékként tyúkok és libák
Zadvára és tartozékai. Keresztszegi Csáky István birtokai.
(Torna m.): Geőrgheő – Almas – Keőrtvelies – Jabloncha – Zyleche – Fekete Füz – Kys Falu – Borzeva – Salocz – Kurotnok Ardo – Ghomba Zeőgh – Vittelkh (Ujtelki) – Kapolnak – Zeőleos Ardoo – Varbocz – Perkopa – Szeőliged – Acko – Szeen – Derenk – Sylas – Zent Andras – Szent Andras Kovaczi – Hydweg Ardo – Vendeghi

Tartalomgazda