HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 086. - No. 003 / c.

Dátum 1685. március 10.
Jelleg

24 old. magyar, eredeti. + 1 pld. másolat.

Szöveg

„Conscriptio”, melyet Malatinszky Gábor készített. Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik, majorsági javak.
Jabloncza:
jobbágyok név szerint, sessiók, fiúk, testvérek, ló, ökör, tehén, méhek – szőlők: majorságszőlő terméshozama, pince, egy része gyümölcsös és kaszáló – kaszálók és gyümölcsösök más helyeken – majorsági földek vetéskapacitása, – jövedelmek: karácsonyi, húsvéti és pünkösdi szárazbor ára (kocsmáltatás helyett), Szent Mihály adója, húsvéti ökör ára, ártánypénz, majorsági búzavetés
Körtvélyes:
szabadosok és vári hajdúk – deserták volt gazdái – majorsági földek vetéskapacitása nyomások szerint – malom kender- és kásatörővel – majorságszőlő pincével és kádakkal – szőlőalján gyümölcsös – halastó – majorság-rétek – censusok között: ökör ára és bodnárpénz is
Almás:
a lakosság között kik kurucok – földesúri majorság-földek, -szőlők, -rétek – a rendes censusukon túl minden hely után egy-egy köböl zab, (közösen? kender) – földesúri majorsági búzavetés
Görgő:
földesúri majorsági búza- és rozsvetés minden nyomásban – árpa-, zab-, lencsevetések – majorsági rétek két nyomásban, szénahozam – két db. káposztáskert – az előbbi helyek censusán kívül: akó zab minden helytül 1–1 köböl; akó hagyma cub 11 1/2; akó kender kita Nr 17 1/2
Vendégi:
„ártánypénz” minden sertés után két-két pénz – kendert vetnek a vár számára kívánság szerint
Szilas:
majorsági búza- és rozsvetés – karácsonyra őzet is kell adniok
Szögligeth:
földesúri majorsági rétek megművelése robotban, az udvarbírák parancsa szerint helyrehordás – „adó-zabot” is adnak
Szent András:
lakói más helyeken laknak – majorsági rétek szénahozama, kaszálás és hordás robotban
Kovaczy:
pusztra praedium – jó makktermő erdő – szántói és rétjei dézsma ellenében hasznosíthatók
Fejedelmi javak, Szádvár tartozékai.
„Conscriptio Bonorum Suae Celsitudinis Principalis Szadvariensis”.
(Torna m.): Jabloncza – Kőrtvelyes – Almas – Gőrgő – Vendigi – Hidveg Ardo – Szilas – Szőgligeth – Szin – Derenk – Szent András – Kováczyy

Tartalomgazda