HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 086. - No. 003 / a.

Dátum 1570. június 9.
Jelleg

35 old. latin egyszerű másolat + 1 pld. 1768-as másolat.

Szöveg

„Urbarium”, melyet Byhary Balázs és Tolnay István készítettek. Összeírás: subditusok neve, úrbéres szolgáltatásaik, török adó, jobbágyok panaszai.
Zewghlygeth:
birtoktörténeti adatok a vár korábbi birtokosairól – a füleki vár török urainak adófizetői: évi kp taxa, méz, vaj, fejőstehén és vagómarha megváltása készpénzzel – lakosok név szerint: egész és féltelkes sessiosok, saját házban lakó zsellérek, deserták – jobbágy sessiók után készpénz census és zabszolgáltatás és tűzifa-szolgáltatás – zsellérek készpénz censusa – termény kilencedek és tizedek árpa, zab, tönköly után – bor kilencedek és tizedek – méh- és bárány kilencedek és tizedek, a kilencedeket a vár, a tizedeket az esztergomi érsek kapja – juh 20-adot kap a vár „ex ovibus majoribus” – kötelező őszi vetés készpénzmegváltása – termény kilencedek évi mértéke (kb. 50 gelina) – sertés tized megváltás – közös ajándék 1 borjú, vagy a sziniekkel közösen egy ökör – uradalmi szőlők: a jobbágyok művelik, terméshozam – kaszálók szénahozama – malom jövedelme – vár alatt majorság serfőző házzal – bírságok – robot az allódiumban és a serfőzőben szükséglet szerint – kötelező árpavetés – panaszok a török erőszakosságai és a vár túlzott követelményei miatt, ha nem kapnak enyhítést elköltöznek
Zewlewsardo:
lisztmalom a jobbágyé, évi censust fizet utána, – panaszok a provizor ellen az erőszakkal elvitt borok miatt
Szilas:
saját területükön a kincstár számára végzett árpa- és zabvetések
Hydwegardo:
vámjövedelem – malomjövedelem
Wendeghi:
szolgálatok a vár és az allódium körül
Ghergheü:
„pro taxa araturae” (szántáspénz) – vereshagyma-szolgáltatás – földesúri szántók 3 forgóban, zabvetések a vár számára – kertek, jobbágyok művelik, cékla és fejeskáposzta terem – vám- és malomjövedelem
Szylicze:
készpénz censuson kívül tyúk-szolgáltatás, – „servint nunc pro arbitrio provisorum”
Almás:
más házában lakó zsellérek – termény kilencedek helyett meghatározott mennyiségű zabszolgáltatás
Jabloncza:
kilenced kender után is
Kewrtweles:
a földesúr számára erőszakkal lefoglalt jobbágyszőlők
Borzowa:
kislibákat is kell adniok – halastó – panasz a bárány tizedeken felül szedett juh huszad ellen
Szin:
sessiok után: készpénz census, tyúk és tűzifa – közös ajándék: „quartem partem pretii bovis”
Zaard vár és tartozékai.
(Torna m.): Zewghleygeth – Zalocz – Wytelky – Zewlewsardo – Szilas – Nydweghiardo – Wendeghi – Zentadraskowachy – Gherghew – Szylycze – Almas – Derenk – Jabloncza – Kewrtweles – Berzethe – Borzowa – Kapolna – Szyn – Perkwpa – Warbocz

Tartalomgazda