HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 077. - No. 007 / b.

Dátum 1645. szeptember 18.
Jelleg

26 old. magyar, egyszerű másolat, 3 pld.

Szöveg

„Inventarium” Összeírás: a vár berendezése, konyhaeszközei, szerszámok, bútorok, allódium: állatok, gabona.
Inventarium
Csejte kastély:
A kastély különböző helyiségei, (új ház, pitvar, ebédlőház, szenesház, pitvarok, stb.) berendezéssel. – A kastély alatti pince; kádak, átalagok, bronza és deszkakészlet. – Életes-ház; gabona és liszttartó szuszékok és korpakészlet. – Ecetes-ház; berendezés, némi ecet. – Két sütőház; berendezés és felszerelés. – Öreg konyha; kádak, hordók, rostélyok, nyársak, serpenyők, stb. – Tiszttartó szállása; berendezés. – Kapuköz, kapuközi ház, bolt és más helyiségek; berendezés. – Kertészház; berendezés, kertészeti felszerelés. A kertészház padlása és a káposztás pince üres. – Méhes kert; 17 raj és 31 üres kas. Két kis sáfrányos kert. – Pintérház és présház, szőlőprés és üres hordók. – A Vörös torony alatti pince és pitvar; prések, hordók, stb. – A kastély kertjében 25 gabonaverem, ebből 4 búza, 18 rozs és 3 kevert búza, össz. 2301 metreta gabona. – Nyári tornác és kis istálló; berendezés. – Kovács-ház; felszerelés. – Allódium; majorház, berendezés, túróprés, fejsze, stb. Pitvar; berendezés. – Sörfőző-ház; berendezés, „szalad”-kamra, árpakészlet. – Majorsági állatállomány: fejőstehén, 3 éves tinó, tavalyi borjú, bika, idei borjú, üszőborjú, 3 éves tulok, a miavai majorból, öreg disznó, süldő, malac, öreg lúd, réce, öreg pulyka, pulykafi, tyúk, apró tikfi, öreg páva, idei páva. – Majorkert; öt asztag rozs és abajdóc, kepében. – A pajtában, valamint a kastély különböző helyiségeiben; zab, árpa, abajdóc (mérőben) és gyapjúkészlet (mázsában).
Miava:
Allódium, majorház, kamrával, pitvarral; berendezés. – Major cselédház; berendezés. – Pajtás-kert; három abajdóc és rozsasztag, kepében. A három pajtafiában ugyancsak abajdóc, rozs és zabkészlet. – Majorsági állatállomány: fejőstehén, bika, meddő tehén, 2 éves tinó, borjú, 2 és 3 éves tulok, idei borjú, öreg disznó, süldő, malac, hízósertés különböző malmokban, lúd, tyúk és kakas, öreg pulyka, pókafi, fejős juh, fejős kecske, kecskefi, méhraj. – Földesúri abajdóc és zabasztagok.
Csejte vára:
Darabont-ház, deszkás pitvar, szenesház, öreg ház, stb. berendezéssel. – Különböző pitvarok és boltok, bennük némi búza és lisztkészlet, mérőben. – Tárház; puskapor, különböző típusú ágyúgolyók, fémkészlet. – Életes-ház; köles, komló, kender és korpakészlet. – Alsó piaci pince; felszerelés, üres hordók. – Bástya; két tarack, szakállasok. – Felső vári pince; bronza és hordókészlet.
Nagy-Kosztolán:
Major cselédház, pitvar, kamra; berendezés. – Kapuköz, kapuközi pitvar, kamra; berendezés. – Major-kert; kilenc asztag búza és rozs, kepében. A pajtában néhány boroshordó és némi köles. – Majorsági állatállomány: fejőstehén, 3 éves bika, 2 éves bika, 3 éves tinó, 2 éves tinó, 3 éves tulok, meddő tehén, borjú, sertés, kan, süldő, ártány, malac, lúd, tyúk.
Csejtei uradalom. Nádasdi Ferenc uradalma.
(Nyitra m.): Czeite castellum – Miava – Cheita arx – Nagy-Kosztolan

Tartalomgazda