HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 077. - No. 007 / a.

Dátum 1645. február 12.
Jelleg

40 old. magyar, egyszerű másolat.

Szöveg

„Inventarium” Összeírás: a várak leltára; bútor, szerszám, konyha, berendezés, élelem, gabona, állatok.
Inwentarium ...
Csejte kastély:
A kastély különböző helyiségei (palota, pitvar, szenesház, boltok, stb.) berendezéssel. – Életes ház; teknő, sziták, stb. Szuszékok, átalagok, liszt- és komlókészlet. – Kis és öreg sütőház; felszerelés, berendezés. – Öreg konyha; kádak, serpenyők, rostélyok, tálak, nyársak, stb. – Tiszttartó szállása, darabont-ház, stb. berendezéssel. – A kertészház híján; aszalt gyümölcs, bab, vöröshagyma, mogyoróhagyma és diókészlet, mérőben. – Méheskert: 15 raj és 35 üres kas. Két kis sáfrányos kert. – Pintérház és présház; szőlőprés és üres hordók. – A Vörös torony alatti pince; némi felszerelés, rézüst, borkészlet, hordóban és akóban. – A kastély kertjében 34 gabonaverem (6 búza, 1 zab és 27 rozs) össz. 3619 metreta. – Kovács-ház; felszerelés, különféle bélyegző vasak. – Allódium Cheythense; majorház, berendezés, túrónyomó prés, stb. Major pitvar, felszerelés. – Sörfőző ház, valamint az „onnan nyiló szalados ház” és kamra; ládák, réz és vasüstök. – Majorsági állatállomány: tehén, bika, 3–6 éves tinó, üsző, tavalyi borjú, idei borjú, öreg disznó, süldő, malac, lúd, réce, poka (pulyka), pawa, kappan, tyúk és kakas. – Földesúri búza és rozs gabonaasztagok. – Áprakészlet kepében és szénakészlet szekérben. – Kocsma-ház; berendezés. – Különböző helyiségek (szenesház, öreg ház, pitvar, stb.) berendezéssel. – Az egyik boltban „bronza”-készlet, fontban. – Egy másik boltban: vaj (iccében), bronza (fontban), „pirított hús” és sókészlet. – Felső Tárház; puskapor, szakállasok, réz, ágyúgolyók, golyóbis-öntőformák, stb. – Életes ház; abajdóc, búza, rozs és birkagyapjú-készlet. – Pince; borkészlet, hordóban és akóban. A bor eredetét (hegyvám, vásárlás, dézsma) jelölik.
Kosztolány oppidum:
Major cselédház; pitvar, kamra, berendezés. – Öreg ebédlőház; berendezés. – Sörfőző-ház; némi felszerelés. – Allódiális állatállomány: tehén, bika, tulok, meddő tehén, tavalyi borjú, idei borjú, öreg disznó, kan, ártány, süldő, lúd, pulyka, tyúk, kakas, kappan. – Kochma-ház; berendezés.
Miava oppidum:
Kisebb majorsági épületek; berendezés. Némi búza, rozs, abajdóc, zab, hajdina és kendermag-készlet, mérőben. – Cselédház; berendezés és felszerelés (edények, köpülő, fazekak, stb.) Savanyított káposzta, tilolt kender és tejfel-készlet. – Kerti pajta: zab, kepében, széna, szekérben és méhkasok. – Allódiális állatállomány: tehén, bika, tulok, üsző, tavalyi borjú, idei borjú, öreg disznó, süldő, malac, hízósertés, lúd, réce, pulyka, tyúk, juh és bárány, kecske, kecskebak. – Galambház. – Dézsmából származó gabonakészlet, kepében.
Csejte kastély:
Az ún. Alsó-házban és a Kasznár-házban; árpa, búza, abajdóc, búza, kendermag, köles, árpakása és lencsekészlet mérőben, valamint szalonna, háj és olvasztott méz.
Beckó civitas:
Felső-palota, alsó-pitvar, Új-ház, kamrák, stb. berendezése. Némi árpa, köles, rozs és hajdinakészlet, mérőben. – Cselédház és pitvar; berendezés. – Pince; borkészlet, hordóban és akóban. – Konyha; berendezés.
Beckó vára:
Várbeli ház; berendezése. Különböző szuszékokban és boltokban árpa, abajdóc és rozskészlet, mérőben, valamint só és pirított hús. – Puszta majorház; zsindely és deszka-raktár.
Csejtei uradalom. Nádasdi Ferenc birtokai.
(Nyitra m.): Cheitha castellum – Cheitha arx – Koztolian – Miava – Beczko (Trencsén m.)

Tartalomgazda