HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 077. - No. 007 / c.

Dátum 1569. április 23.
Jelleg

8 old. latin egyszerű másolat.

Szöveg

„Inventarium” Összeírás: a vár fegyverei, élelem, bor, gabona, bor és gabona árak.
Inwentarium
Csejte vára:
Szakállas puskák és lőporkészlet, mázsában. Vaslámpák és némi gabonakészlet. Két hordó bor és juhsajtok. – In capella: lőpor, ólom, golyóöntő formák, salétrom, egy mozsárágyú, csákányok, rézfecskendő, rézüst és golyókészlet. – Rozs, lencse, borsó és lisztkészlet, mérőben, két oldal szalonna és két hordócska ecet.
(Az összefűzött iratban itt egy másik, néhány hónappal később felvett leltár következik!)
Inwentarium
Csejte vára:
Szakállas puskák, lőpor, salétrom, ólom, golyók, mozsárágyú, csákányok, lámpák, fecskendő, rézüst, golyóöntő formák, stb. – Tehén és juhsajt-készlet. – Búza, lencse, borsó, liszt és rozskészlet csejtei mérőben. Némi vaj és ecetkészlet. – Két pincében: bor, hordóban és akóban, 3 hordó „olera salsata”. – In curia: búza, rozs, zab, köles, kendermag és borsókészlet, mérőben. – A malomban külön búzakészlet, mérőben. – Másik pince; borkészlet, hordóban és akóban. – A curia alatti pince; bor, hordóban és akóban.
Limitatio precii ...
Az összeírás abból az alkalomból készült, hogy a király Kanizsai Orsolyától, Nádasdi Tamás özvegyétől átvette Csejte várát s így az ott található hadiszereket, valamint élelemkészletet felbecsülték és kifizették.
Csejtei uradalom. Nádasdi Ferenc birtoka.
(Nyitra m.): Cheythe arx

Tartalomgazda