HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 075. - No. 019.

Dátum 1713. január 6.
Jelleg

2 old. latin nyelvű másolati példány, kivonat, aláírás nélkül

Szöveg

(Becslés) Aestimatio, melyet a regéczi és pataki uradalmakról dolgoztak ki a fejedelem által adományozott, Trautson herceg által bírt és a fejedelem emberei által saját hatalmukkal a királyi fiscustól occupált javakról készítettek.
A regéci uradalom jövedelmeinek végösszege az 1712-ben végzett conscriptio nyomán. – Ezenkívül az allódiális szőlőkből bejövő 240 hordónyi bor, melynek kétharmad részét számítja tiszta nyereségnek, amit 25 tallérral hordónként szoktak eladni. – Serfőzés és eladás a két uradalom területén a zsidó bérlők által, végösszege.
A pataki uradalom jövedelme. – Bortermés tiszta hozamának végösszege. – A jelenlegi jövedelmek végösszege: 30653 ft, melyhez hozzáadandó a földművelés jövedelme, a tisztek becslése szerint; a két uradalom allódiumaiban tartható ezer fejőstehén pénzjövedelme, tehenenként évi 9 ft-tal számítva; sertéstartás a makkos erdőkben, 3000 ft-t jövedelmez (állatok számát nem írja!). – A fenti végösszeghez hozzáadva ezeket a tételeket, 6% hozammal tőkésítve adja meg értékét.
Trautsohn javak.
Regéci uradalom – Sárospataki uradalom

Tartalomgazda