HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 075. - No. 028.

Dátum 18. század első fele
Jelleg

Egykorú latin kamarai másolat, 11 pag., aláírás és évszám nélkül, korára írásmódja és tartalma utal.

Szöveg

(Összeírás) „Summarius extractus”
Városoknál:
Nemesek, városlakók – Telkek – Állatállomány: nincs. – Földesúri és városi malmok – Restantiájuk egyenként
Falvaknál:
Jobbágyok, szökevények – Lakott és elhagyott telkek – Irtásföldek, befogadóképességük – Irtásrétek, szénahozamuk – Fiak – Állatállományuk: lovak, öszvérek, tehenek, borjak, juhok-kecskék, disznók, méhek. – Malmok (csak földesúriak) – Restancia összege – Városiak censusa egyenként – Falvak nyersbőrért és száraz kocsmáért fizetnek, egyenként összege. – Kocsma és pálinkafőző bérek helységenként – Esetleges jövedelmek: zabot adnak, jövedelme, méh- és disznótized megváltásának összege földesúri malmokból ha nincsenek bérbe adva jövedelem, bormérés, sörfőzés jövedelme. – Fix jövedelmek: földművelésből, kaszálókból, allódiumokból, makkoltatásból, állattartásból, gyümölcsaszalásból, halászatból, összegük együttesen.
Huszt:
Határai – Vár, benne lévő katonaság – Kertek, helyük, szénahozamuk – Allódium istállókkal, konyhakerttel – Birtoktörténeti adatok – Vár alatt kúria, neve, leírása – Szérű, csűr, szalmával fedve, javításra szorul, értéke. – Mellette kert, kevés gyümölcsfával, részben lerombolt, értéke. – Lóistálló szalmával fedve, nagysága – Belső szérű – Új épület tölgyfából, részben romos, értéke – Kert, konyhai veteményekre, szilva, körte, almafákkal, értéke. – Allódiális ház az új kúria mellett, csűrrel, gabonatárolóval, értéke.
Huszti uradalom.
(Máramaros m.): Huszth – Visk – Teöcső – Hosszumező – Szigeth – Iza – Szaldobos – Bustyaháza – Talaborfalva – Dulfalva

Tartalomgazda