HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 075. - No. 012.

Dátum 1765. január 12.
Jelleg

Eredeti, latin, 19 pag., aláírás nélkül.
Eredeti Jugoszláviának kiadva, l. Filmtár 2328 dob.

Szöveg

(Becslés) „Aestimatio”, melyet a kamara pozsonyi számvevősége készített.
Nemesi kúria, puszta helyén az ispán építtetett paraszt hajlékokat. – Szántók, nagyságuk holdakban, búzával, rozzsal, zabbal, hajdinával, kukoricával bevetett holdak, elvetett köblök, várható hozamuk, értékük. – Kuriális szőlők, nagyságuk kapásokban, hozamuk, értékük – Hegyjog hozama – Kúriához tartozó kaszálók, szénahozamuk, értékük – A szántókat, szőlőket, réteket robotban művelik meg – Kuriális erdő, nagysága holdakban, épület, tűzi- és karófára, makkoltatásra, jövedelme. – Telkek – Jobbágyok névvel, földjük, rétjük, állataik, robotjuk egyenként, értéke – Zabot, kappant, csirkéket, tyúkot, tojásokat, babot adnak, értéke – Makkoltatásért fizetnek – Elhagyott telkek, részben negyed, részben fél
A hűtlen Damjanich Istvánról a fiskusra szállt birtok:
(Kőrös m.): Preszeka

Tartalomgazda