HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 075. - No. 030.

Dátum 1539. február 23.
Jelleg

Eredeti latin, 7 pag., aláírás nélkül.

Szöveg

(Összeírás) „Describuntur res et bona Iudeorum puericidorum ...”, melyet Francisci Tamás harmincados készített 3 városi polgár jelenlétében.
Gyermekgyilkos zsidóknak elkobzott javai. – Zsidók névvel – Ház minden tartozékával és jogával – Bor kőhordókban – Ruhaneműek, csizmák – Bútorok, gyertyatartók, héber könyvek – Gyöngyös párta, ékszerek, futa – Zálogban levő tárgyak, zálog összege, zálogba adó neve. – Hordók borral, búzával tele – Uzsorára kölcsönzött összegek, kölcsönvevő neve
Nagyszombati zsidók konfiskált javai.
(Pozsony m.): Nagyszombat

Tartalomgazda