HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 075. - No. 011.

Dátum 1755. október 19.
Jelleg

Egykorú kamarai másolat, latin, 9 pag., az eredetin sajátkezű aláírás volt, a másolat nincs hitelesítve.

Szöveg

(Urbarium) „Conscriptio”, melyet Thurzo János tiszántúli kamarai prokurátor készített.
Okány:
28 jobbágy névvel, fiak, szabadmenetelű taxalisták – Telkük nagysága – Állatállományuk: ökrök, lovak, tehenek, disznók – Különböző földesurak telkein laknak, taxát fizetnek – Szigetek, rajtuk szántók, befogadóképességük – A község földjeit nem lehet növelni, mert a királyi úton kívül fekszik, földje terméketlen, árvíz elönti. – Földesúri jövedelem: censusból, vajból, méhkilencedből, pázsitadóból, kilencedből, csirkékből, allódiális földekből, legeltetésből, téli legeltetésből, szénából, fajzásból, kocsmából, malomból, láposi kukoricából, disznóból, láposi allódiális szántókból és szénából, értékük egyenként. – Jobbágyok minden telek után censust fizetnek – Minden allódiális munkát, vetést, kaszálást tartoznak
Királyi fiskális birtok.
(Bihar m.): Okány – Lapos

Tartalomgazda