HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 075. - No. 010.

Dátum 1756. július 10.
Jelleg

Eredeti, latin, 7 pag., sajátkezű aláírás és gyűrűspecsét lenyomata.

Szöveg

(Összeírás) „Conscriptio”, melyet Thurzo János a kamra tiszántúli procurátora készített.
Szantho:
Kúria, megvásárlásának módja, hozzátartozó szántóval, réttel együtt, leírása, értéke. – Alma és konyhakert, alig művelik, jövedelme, értéke. – Szénahozam, értéke – Szántók 2 nyomásban, befogadóképességük, kilencedért adják bérbe, hozama kétszeresből, értéke. – Jobbágyok névvel: 16 – Telkük nagysága – Állatállományuk: ökrök, tehenek, lovak, csordában lévő állatok, juhok, disznók, méhek. – Szomszédos telkek névvel, kinek a jobbágyai – Elhagyott telkek névvel, földesúr engedélyével szántanak és kaszálnak rajta, fizetnek érte. – Jobbágyok szabad költözésűek – Munkájuk – Teheneik után vajat adnak, értéke – Pázsitadó címén disznók után fizetnek, értéke – Méhekből jövedelem – Kilencedelés alkalmával földesúr asztalára adnak vagy tyúkot vagy 2 pár csirkét. – Szántók egy részét földesúr részére vetik, más részét jobbágyoknak adják kilencedért – Kaszálók, szénahozamuk, földesúrra eső rész, értéke – Hasznothajtó erdő, vagy malmok nincsenek – Kocsma hozama – Kőrös elönti a területet, értéke – Akinek tehene van vajat ad – Búza, árpa, zab, dohány, káposzta kilenced jövedelme értéke. – Királyi tized búzából, árpából, zabból, értéke – Kuriális hely, birtoktörténeti adatok. – Hitvány ház, 3 szobából áll, lóistállóval, óllal, kerített szérűvel. – Konyhakert kerítve – Kúriához tartozó szántók, befogadóképességük, hozamuk, értékük. – Földesúri rétek kihasítva nincsenek, részben itt, részben Láposon kaszálnak földesúrnak. – Szigetek, legeltetnek rajtuk, télen juhokat teleltetnek – Erdőcskék is vannak rajtuk, részben tölgye, részben alma és körtefákkal.
Lápos:
3 szigetből áll.
Kibel László fiskális birtokai.
(Bihar m.): Szantho – Lápos

Tartalomgazda