HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 031.

Dátum sine anno, kb. 1740
Jelleg

Az eredeti irat Jugoszláviában.

Szöveg

Csarjavica:
Jobbágy-telkek. A parasztok a „quotta terrestralis”-t közösen fizetik. Educillatio-váltság. A faizási jog (collarina) megváltása.
Moslovina:
Mint az előző falunál! A szekeres illetve a gyalogrobot megváltása.
Gollnizi:
Mola coelaria utáni földesúri adó.
Kucsanci:
2 szélmalom, földesúri adó.
Radnikovci:
Vízimalom, földesúri adó.
Benisszanci:
Szélmalom, földesúri adó.
Septinovác:
Két szélmalom, földesúri adó.
Latsic:
Szélmalom, földesúri adó.
Marianci:
Szélmalom, földesúri adó.
Valpó:
Két szélmalom, földesúri adó.
Koska:
Szélmalom, földesúri adó.
Harkanovze:
Szélmalom, földesúri adó.
Valpói uradalom, br. Prandau Péter.
(Verőce m.): Csarjavicza – Moslovina – Villiore – Mihalovicz – S.-György – Podgarcze – Ratikovacz – Perretsch – Gollnizi – Verpolie aliter Czapolna – Kucsanczi – Radnikovczi – Bocskinzi – Csamagaize – Cserukovczi – Gaáth – Tiboriany – Miskovczi – Kunessinczi – Szlivosehevzi – Benissanczi – Septinovacs – Latschicz – Marianczi – Boczanevze – Vinogradas – Valpo oppidum – Bisztrinze – Ilaárdt – Schaágh – Petroviz oppidum – Szatniza – Ladimiravczi – Mariancsazi – Ivanovze – Szelcsin – Koska – Harkanovze – Budnize – Poganovzi – Martniz – Brogyanze – Habianovze – Bizovaczcum Iloveck

Tartalomgazda