HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 030.

Dátum 1741 után
Jelleg

Egykorú, latin kamarai fogalmazvány, 12 pag. aláírás nélkül.

Szöveg

Becslés „Aestimatio”, mely az 1741-es kamarai összeírás alapján készült.
Markocz:
6 Jobbágyok, a conscriptio szerint kilencedet adnak, robotot teljesítenek, árendát fizettek, sertéskilencedet adnak, azok jövedelme. Szántók, búzavetés nagysága holdakban, kilenced köblökben, értéke. Kukoricavetés holdakban, kilenced köblökben, értéke. Rétek, nagyságuk kaszásokban, 2 kaszás kaszál 1 szekér szénát, értéke, harmadát művelésre számítva. Szekérrel teljesített robotnapok száma, értéke. Kézi robotnapok száma, értéke. Árenda összege, értéke.
Mike praedium:
2 malom a patakon, árendájuk, értékük. – Makkos erdő, hízlalható disznók, jövedelme, figyelembe véve, hogy ritkán terem makk, kevesebbre értékeli. Nagy legelő Szent Györgytől Mihályig vagy Lukácsig legeltethető ökrök, jövedelme.
Inakod praedium:
Malom a patakon, árendája. A területen legeltethető ökrök, jövedelme. Makkos erdő, hízlalható disznók, értéke.
Szentmiklós praedium:
Malom, értéke. Csűr, szalmával fedve, értéke. Istálló fából, valami kerítéssel, rétek. Irtásrétek, szénahozamuk, értékük. Erdő, részben makkos, értéke, hízlalható disznók.
Dádfa praedium:
Rét, szénahozama, értéke.
Kistamási praedium:
Malom 1 kőre, értéke. Erdő, részben makkos, hízlalható disznók, értéke. Erdőben kaszáló, szénahozama, értéke. Végén extractus.
Jövedelem végösszege: 435 ft. 59 den.
Szent Erzsébet praedium:
Most népesítik be, 76 jobbágy.
Vikard Ferenc és Somsich Antal javai.
(Somogy m.): Markocz – Erzsébet (praedium) – Mike – Inakod – Szent Miklos (praedium) – Dádfa – Kyss Tamassy (Praedium)

Tartalomgazda