HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 032.

Dátum 1739. január 28.
Jelleg

Egykorú latin másolat, magyar földrajzi nevekkel. 3 pag. aláírás nélkül.

Szöveg

Összeírás
„Conscriptio”
Birtoktörténeti adatok
Lasztocz::
Szántók, nevük, nagyságuk, holdakban, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk, nagyságuk holdakban.
Dobos Mihálynak Fekete János özvegye Pongrácz Katalin által adományozott javak.
(Zemplén m.): Lasztocz – Sátor Allya Uj hely

Tartalomgazda