HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 029.

Dátum 18. század első fele
Jelleg

Egykorú kamarai másolat, latin 3 pag. évszám nélkül aláírás nélkül.

Szöveg

Becslés
„Aestimatio”, melyet a kamara korábbi összeírás alapján készített.
Oressie:
Kúria fából, emeletes, leírása, kis csűr, istálló, értéke. Hozzátartozó szántók, nagyságuk, holdakban, a conscriptio szerint hegyes, köves, terméketlen, ha bevetik, valamit terem, értéke. Kaszáló, nagysága kaszásokban, minden kaszás után 1 szekér széna várható, értéke, harmadát művelésre fordítva. Kuriához tartozó szőlők, nagyságuk kapásokban, hozamuk, értékük. Erdő a Zelinaka hegyen, ha makk terem, jövedelm. Piac jövedelme. Kuriához tartozó telkek, robotjuk, értékük. Jobbágyok hízókat adnak, értéke, rozsot, zabot, kappanokat, tojásokat adnak, értékük egyenként. Hegyjogból befolyó bor, kappan, csirke, készpénz, értékük egyenként. Végösszeg: 5776 ft.
Petheö-Gotthal-féle fiskális javak.
(Zágráb m.)
Gallyus Kristóf: (Zágráb m.): Oressie

Tartalomgazda