HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 028.

Dátum 18. század közepe
Jelleg

Töredékes, latin kamarai fogalmazvány 10 pag. aláírás és pecsét nélkül.

Szöveg

Becslés „Aestimatio”
Sikula:
35 lakott telek. – Telkek, semmi censust nem fizetnek, értéke. A gyakori áradások miatt kevés szántója van, kerteken kívül, melyekbe kendert vetnek. 2 praedium, árvíznek kitettek: Szántók 2 nyomásra felosztva, egyik mindig nyugszik. A gyakori árvizek miatt nincs földje őszi és tavaszi vetésnek; szomszéd praediumokban vetnek, elvetett búza köblök, hozamuk, leszámítva a vetőmagot, értékük. Elvetett kukorica köblök, értékük. 2 másik praediolum, erdősek, legelőn kívül szántók is 2 nyomásra, elvethető búza és kukorica köblök, értékük.
Gurba:
4 katonai család.
Jenő:
Szőlők, nagyságuk kapásokban, jövedelmük, értékük. – Sertéskilenced jövedelme, értéke. Görög kereskedő évi censusának összege. Méhkilenced jövedelme. 2 vízimalom, jövedelmük, értékük. Birtoktörténeti adatok.
Gerla:
Legeltetésre szolgáló praedium, nincs jövedelme.
Sarak:
Rétek, szénahozamuk, értékük.
Katonai határőrvidék falvai.
(Arad m.): Sikula – Gurba – Seleste seu Apatelek – Priskie – Jamand – Garnak – Gerla – Sarok – Pintlak – Telek – Gyarmat (praedium) – Kér – Monostor – Jenő

Tartalomgazda