HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 027.

Dátum 1745. március 20.
Jelleg

Eredeti, latin kötve, 167 pag. saját kezű aláírások, (az egri káptalan kanonokjának és a Szepesi Kamara titkárának aláírásával) és pecsét lenyomata.

Szöveg

Összeírás
„Conscriptio” melyet a kamara készített Erdődi Antal püspök halála után kamarai kezelésbe vett javakról. Készítette: Inhom Krisztián.
Eger:
Püspöki rezidencia, leírása. Lipót császár levele, benne adatok kocsmáról, vámról, serfőzőről, mészárszék szolgáltatásáról. Földesúri beneficiumok: census címén taxát fizetnek, az Eger folyása mellett 2 serfőző, egyik a püspökségé, másik a káptalané, jövedelme, volt egy harmadik is, fiscusi, katonák építették a töröktől való visszafoglalás után, már romos. Tavaly a falakon belül és kívül 13 helyen mértek püspöki bort, mennyisége urnákban. A falakon belül püspöki malom 3 kőre, városon kívül 2 köves malom, búzajövedelme köblökben. Felnémet felé ványoló, jövedelme. Külvárosok, jövedelmük. Jobbágyok névvel, taxájuk egyenként „Szala völgye” suberbium: 174 taxás névszerint – „Rácz kostya” suberbium: 69 taxás név szerint. – „Farkas völgye” suberbium 41 taxás név szerint. – „Felnémet kostya” suberbium: 45 taxás név szerint – „Hatvas kostya” suberbium: 247 taxás név szerint. – Szántók nagyon kevés, búzatized jövedelme köblökben. Szőlőtized jövedelme különböző hegyek után urnákban. Városon kívül püspöki allódium kőből, egy része magtárnak van kijelölve, mellette vadkert őzekkel, szarvasokkal. Mellette zöldséges kert különböző gyümölcsfákkal. Fürdőház.
Felnémet:
60 subditus név szerint. – Allódium, juhokat tartanak benne. Pálinkafőzőház, fát szarvaskőiek szállítanak bele, hozzáépített sertéshízlaló. Másik hízlaló a malom mellett. földesúri rét, szénahozama, jobbágyok tartoznak kaszálni és behordani.
Felsőtárkány:
53 subditus név szerint – Egy hétig tartoznak a maklári réten kaszálni és gyűjteni. Erdő felnémetiekkel osztatlan, hízlalható disznók. Földesúri halastavak, leginkább vizát és tokot fognak.
Szarvaskő:
16 jobbágy név szerint – Elegendő erdők, makkoltatni ritkán lehet.
Bakta:
32 jobbágy – Pénzt nem fizetnek censusba, két darab földet tartoznak háromszor megszántani Egerben, nagyságuk köblökben, bevetni és a learatott gabonát Egerbe hordani. Helyben földesúri rétet tartoznak kaszálni, behordani. Földjét mezőkövesdiek bérlik.
Szirák:
Erdő tilalmas.
Kápolna:
37 jobbágy név szerint. – Malmok 3 és 2 kőre.
Doby praedium:
Erdők, kiterjedésük, hízlalható disznók.
Szikszo praedium:
Szántók 3 nyomásban, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk.
Hidvég:
Allódium épületeinek alaprajza és részletes leírása.
Solymos:
75 jobbágy, 5 zsellér név szerint. – Erdők, kiterjedésük, hízlalható disznók. 6 földesúri malom a Gyöngyösön, nevük, jövedelmük.
Gyöngyöspüspöki:
70 jobbágy és 3 zsellér név szerint. – Malmok, jövedelmük. Földesúr részére elvetett köblök. Földesúri rétek, szénahozamuk. Földesúri erdők, hízlalható disznók. – Szent Mária 19 taxalista név szerint. – Földesúri szántók, mocsaras helyen, 2 nyomásra, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. Egri püspöki rezidencia leltára, szobák szerint. Disznóhízlaló nő szobája, kertész, üvegesek szobája. Kovács, bognárműhely leltára. Gazdasági alkalmazottak szobái. Üvegházban cédrus, citrom, pomagránátfák, értékük. Serfőző ház leltára.
Zsíros possessio:
43 szabadmenetelű jobbágy név szerint.
Fedémes:
10 jobbágy név szerint.
Demind:
30 jobbágy név szerint.
Kerecsend:
22 jobbágy név szerint.
Füzes Abony:
60 jobbágy név szerint.
Maklár:
48 jobbágy név szerint.
Sarud:
72 jobbágy név szerint.
Halász:
15 jobbágy név szerint.
Tisza Nána:
176 jobbágy név szerint.
Kiskeöre:
58 jobbágy név szerint.
Tisza Eörs:
61 jobbágy név szerint.
Tisza Püspöki:
44 jobbágy név szerint.
Az egri püspökség és káptalan javai.
(Heves, Borsod m.): Eger (Heves m.) – Felnémethi (Heves m.) – Felső Tárkány Borsod m. – Zsiros Abaúj m. [Zsir] – Fedényes Heves m. – Szarvaskő Heves m. – Bakta Abaúj m. – Szirák Borsod m. – Kápolna Borsod m. – Doby Heves m. – Demind Heves m. – Pázmánd Heves m. – Kerecsend Heves m. – Szikszo oppidum Abaúj m. – Füzes Abony Heves m. – Kiss Buda Heves m. – Maklár Heves m. – Nagy Talya Heves m. – Sarud Heves m. – Halász Heves m. – Tisza Nána Heves m. – Kimleö Heves m. – Eörvény Heves m. – Tisza Eörs Heves m. – Tisza Püspöky Heves m. – Szögh (praedium) Heves m. – Solymoss Heves m. – Gyöngyös Püspöky Heves m. – Szent Mária Heves m. – Hidvég Heves m. – Kisköre Heves m.

Tartalomgazda