HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 026.

Dátum 1741. augusztus 18.
Jelleg

Eredeti, latin 7 pag. saját kezű aláírás.

Szöveg

Becslés
„Aestimatio”, melyet a tokaji uradalom 1740-es összeírása alapján a Szepesi Kamara készített 5 és 6% kamatbázison. Készítette: Inhom Krisztián számvevő.
Püspökladány:
Telkek, részben lakottak, részben puszták, nincsenek egész és fél telkek rá osztva, mert elég szántó és rét van, censust és robotot nem teljesítenek, értéke. Nemesi telek, értéke. Allódium, értéke. Allódiális szántók, befogadóképességük, értékük. Gabonatized hozama köblökben, értéke. Belső és országúti kocsma, bérben, összege, rétéke. Juhnyájakból befolyt jövedelem, értéke. Sertésnyáj jövedelme, értéke. Réteken kaszált széna, értéke.
Vencselő:
Karádiak szántják, tizedjövedelme, értéke. Allódiális szántók kihasítva nincsenek, de a földek bősége miatt vannak, befogadóképességük, értékük. Rétek, szénahozamuk, értékük. Tilalmas erdők, hízlalható disznók, értékük. Méh, pázsittized, keresztény pénz megváltása, értéke. Erdő a Tiszán túl, hízlalható disznók, értéke. Serfőző bére, értéke. Szárazmalom bére, értéke.
Gava:
Kuriális telek, értéke. Szántók, befogadóképességük, értékük. – Rét, szénahozama, értéke.
Bercel:
Kúria, hozzátartozó szántók, erdők, értékük.
Végösszeg. 6% 64925 ft. 10 xr. 5% 77757 ft. 23 xr.
Királyi fiscus tokaji uradalom szabolcsi tartozékai.
(Szabolcs m.): Püspök Ladány – Vencselő – Gava – Berczel.

Tartalomgazda