HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 007.

Dátum 1732. szeptember 25.
Jelleg

Egykorú kamarai másolat; latin 157 pag.

Szöveg

Urbarium
„Conscriptio”, melyet Babos Gáspár coadjutor készített.
Ivanecz:
Kastély, árokkal és vízzel körülvéve, leírása. Kertek, egyik szép növényekkel, citrom, narancs és más olasz fákkal diszítve, másik konyhakert. Jobbágyok névvel. Telkük nagysága. Heti robotnapjaik száma egyenként. Igásállataik. Szántóik holdban (1/4 telek 1 1/2 hold!), rétjeik nagysága kaszásokban. Szőleik nagysága kapásokban. Tized helyett fizetett összeg egyenként, adott búza és zab, disznó helyett fizetett összeg. Egyenként feltüntetve, hogy négy vagy öt évenként adnak egy disznót. Évente adott len vagy helyette pénz egyenként. Feltüntetve, hogy igával, vagy gyalog szolgál-e.
Vuglovecz:
Hűségük és nehéz életkörülményeik alatt földesúr felmentette őket 5 ft. lefizetése mellett a robot és más fizetések alól. Ivaneczhez tartozó allódiális szántók névvel, nagyságuk holdakban, minőségük: 1, 2, 3 osztályúak. Elvetni szokott búza, rozs, hajdina, árpa, köles, hozamuk. Kaszálók, nevük, minőségük, nagyságuk kaszásokban; egy kaszás után 1 szekér széna várható. Allódiális szőlők, nagyságuk kapásokban, hozamuk. Vám, jövedelme. Mészárszékből más hozam nincs mint a mészáros által adott nyelvek, értéke. Környező folyók halászatából földesúr konyhájára adott halak és rákok: pisztrángok, csukák, márnák. földesúr pénzt soha nem ad értük, heti 6 fontot kap, értéke. Halastó jó állapotban, árvizek, hó, töltés megromlása miatt kárt szenvedett, minden harmadik évben halásszák, tavaly fogott compo és más halak mennyisége, értéke. Kisebb halastó, ha nagyságban nem is, értékben és jövedelemben vetekszik az előbbivel. Erdőkben fajzás épület is tüzifára, makkoltatásra kevésbé alkalmas, jobbágyok csak a censusban feltüntetetteket adják makkoltatásért. Jobbágyoknak nemcsak fajzásra van engedélyük, zsámolyokat, szekrényeket, kerekeket csinálnak. Malmok a Bisztriczán 1 kőre, ványolásra, utánuk fizetett census. Lakatosok (clavorum fabri) mesterségük után fizetett összeg. Őrlőmalmok 1 kőre, jövedelmük, drevenicákban kétszeresből, hajdinából, árpából, kölesből, értéke. „Szitcz malom” földesúr részére építve, parasztok és idegenek földesúr engedélye nélkül itt nem őrölhetnek, jövedelme ezért kevés. Molnárok disznókat is hízlalnak. Hegyjog hegyek szerint egyenként feltüntetve, bort, kappant és köblöt (zab?) adnak, kappan helyett még fizetnek is.
Bellen:
Kastély, leírása. Konyhakertek. Allódiális szántók, minőségük, nagyságuk holdakban. Rétek, nagyságuk kaszásokban. – Allódiális szőlők, nagyságuk kapásokban. Vám, jövedelme, vámos Szt. Györgytől Mihályig földesúr borát méri. 3 halastó, elég nagyok 3 évenként halásszák. Ezeken kívül kastély mellett kis halastó, halak megőrzésére. Halászat a környező folyókban földesúr konyhája számára. Irtásföldek után Szt. Lőrinckor fizetnek, összege. Malmok 1 és 2 kőre, leírása, hogy mit őrölnek, molnárok sajátjukból disznót hízlalnak, disznót földesúr adja. Makkoltatás nem minden évben van, hízlalható disznók minden disznó után fizetnek.
Czerie:
Romos és elhagyott kastély, értéke. Kúria fából, allódiummal, csűrrel, más épületekkel, értéke. – Allódiális szántók, minőségük, nagyságuk holdakban. Elvetett búza, rozs, árpa, köles, hajdina, zab drevencák. Kaszálók, nagyságuk kaszásokban. Elhagyott telkek, feltüntetve ki kaszálja, mennyit fizetnek érte. Allódiális szőlők, nagyságuk.
Gersei Petheö Jánosról a fiskusra háramlott javak.
(Varasd m.): Ivanecz – Lovrechan – Vuglovecz – Lamich – Vites – Knapich – Krassovecz – Machkovecz – Verhorcz – Vitessinecz – Prigorecz – Czerio – Punikva – Satoraiak – Szalanievesy – Sztasnevezy – Erachenczy – Gachicze – Lukovecz – Tusna – Bunikve – Verhonczi – Sztasnovecz – Gachicze – Bellen – Mergeczan – Szoljanecz – Peche – Zeversi – Vratscho – Philipeczy – Szkrielovecz – Lovrecsan – Radovanio – Oszechka – Gachicze – Zaversie – Skrillienczy

Tartalomgazda