HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 006.

Dátum 1700. július 13.
Jelleg

Egykorú kamarai másolat 4 pag.

Szöveg

Összeírás
„Conscriptio”, melyet Szárhegyi András kanonok, Gundelfinger János és Granath János készítettek.
Királyi Fiscus részére lefoglalt portiok.
Felsőgecse:
Nemesi kúria fából vagy allódium, leírása, kertekkel körülvéve, egyik almás, másik konyhakert. Kuriához tartozó szántók 2 nyomásra, befogadóképességük. Harmadik nyomás Alsógecse puszta praediumban van, azt mondják, ez elhagyott telkek földjeiből lett. Kuriális rétek, szénahozamuk. Kuriához tartozó ház, régen serfőző volt, sok felszerelése megmaradt, egy nyomorult zsellér lakik benne. Kis erdő, makkolásra és fajzásra használják, hízlalható disznók. Korcsma nincsen, de földesúr ott mérethet bort ahol akar. Halastó, régóta puszta. – Jobbágy névvel, fiak. Telke nagysága. Ökrei, tehenei, disznai, méhei. Elhagyott telkek, melyekből nem rég mentek el a jobbágyok, házak még épek. Más elhagyott telkek. Másik földesúr kuriális telkén 3 nyomorult paraszt lakik, káposztáskert. Allódiális szántók itt és Alsógecsén, kuriális telken lakó zsellérek művelik. Rétek, szénahozamuk. Kuriális telken lakó zsellérek névvel, nyolcad telkük van, állataik. Harmadik földesúr telkén bognár lakik, semmi szolgáltatással nem tartozik, csak földesúrnak csinál hordókat. Negyedik földesúrnak kő kuriácskája van, konyha és káposztáskerttel. Hozzátartozó szántók 2 nyomásra, befogadóképességük, harmadik nyomás Alsógecsén, befogadóképessége. Rétek, szénahozamuk. Birtoktörténeti adatok.
Fiskális javak. Olasz Ferenc és mások.
(Abaúj m.): Felső Gecse – Alsó Gecse – Csan

Tartalomgazda