HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 008.

Dátum 1734. augusztus 13.
Jelleg

Az eredeti irat Jugoszláviában! L. Filmtár doboz.

Szöveg

Conscriptio et aestimatio.
Ludbreg vára: Árokkal, sánccal övezett, három szintes várépület. Erősen romos. A vári allódiális szántó, holdban. A vetés megoszlása: búza rozs tönköly árpa zab köles. – A szántás 6 ökrös ekefogattal történik. A vetőmag holdanként 2 pozsonyi mérő; termésátlagok. Az eladás nehézségei. 3 földesúri rét, kaszásban. – 3 allódiális szőlő, kapásban, a hozam pozsonyi akóban. A földesúri szántókat és szőlőket robotban művelik. 2 allódiális malom, mindegyik négy-kerekű, kásatörővel. Két veteményes kert. Földesúri bormérés. – A hegyvám hozama pozsonyi akóban. A .földesúri erdőket részben a társbirtokos nemesek, részben a jobbágyok is használják. Földesúri vám-jövedelem.
Ludbreg városa:
Inscriptionalistae nobiles et ignobiles; az elzálogosított curiák és azok tartozékainak (domus, fundus, szántó, rét, legelő, stb.) pontos felsorolásával. Libertini servientes; telek-nagyság, census. – Libertini arendatistae; „arenda servitium redimentes”! – Coloni. A telek-nagyság, a census és a heti robot nagysága meghatározva. Inquilini, praeter domum et hortum nihil possidentes. Inquilini menstrualistae; havonta 1–2 robotnap és census. – A társbirtokosok portioinak felsorolása; szántó, szőlő, allódium, jobbágynévsor, úrbéri szolgáltatások, stb.
Apatovina:
Lovas katonaként szolgáló libertinusok, akik most taxát fizetnek.
Luka:
(Portio Sig. Batthyaniana) 3 kerekű földesúri malom hozama. Valamennyi falu jobbágyai akógabonával; tyúk, kappan, lúd és tojás-adóval, valamint hízott sertés beszolgáltatásával tartoznak Méh-tizedet is adnak. Az uradalom szőlőhegyein libera vineával rendelkező birtokosok felsorolása.
Ludbregi uradalom, gr. Erdődy Farkas volt birtoka.
(Varasd m.): Ludbregh arx – Ludbregh oppidum – Szelnik portio – Hrasztovszko portio – Szigetecz portio – Apatovina integra – Szlokovecz portio – Obránkovecz portio – Prilesz integra – Luka portio – Komárnicza portio – Polyánczy portio – S.-Georgey portio – Kucsán portio – Sztruga portio – Szeszeth portio – Hersenicsa portio
Pagi Velachi arendam solventea
Csernoglavecz – Reka – Iváncz – Perkesza – Csukovecz

Tartalomgazda