HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 033 / f.

Dátum 1568. után (1570?)
Szöveg

Connumeratio
Az összeírás első lapjain helységeként feltüntetve az árenda (dézsmamegváltás) címén fizetett összeg, valamint a districtus és megyebeosztás, az egyes birtokosok, vagy részbirtokosok nevével. Bejegyzés az 1562–78 között árendába adott dézsmajövedelmekről, az árendábavevők nevével és az árenda összegével. Árendaösszeg, districtusonként összegezve. Csohány, nemesi possessio által árendált dézsma és egyéb földesúri haszonvételek (educillatio, census, kaszálópénz), rögzítve az 1568-as árendábavétel előtti helyzet. – Az összeírás szélein különböző bejegyzések irtványokra, szőlőkre. Egyébként ez a helységenkénti összeírás nem teljesen egyezik meg az alábbiakban részletesen összeírt falvakkal, néhány falu hiányzik vagy egyikből vagy másikból.
Veresegyház:
Báránydézsma, a bárányokat négyesével eladva, a váradi püspök részének levonása után a földesúrnak (a váci püspök) jutott összeg ft-ban. – Census. Szent György napkor fizetik. – „kaszalo penzth” adnak… – gabonadézsma, keresztekben, a kicsépelt mennyiség értéke. Ebből levonásra kerül a negyedrész, a maradék a földesúré. Educillatio a bordézsma-ból (hordókban és köbölben), pálinka 20 köböl, értéke ft-ban, majd levonandó belőle a váradi püspök negyedrésze. – Szent Mihály-napi census.
Szada:
u. a.
Nemedi:
Bejegyzés egy zsellérről, akinek – mivel házat épít – adóját elengedték.
„…per nobilem Csohan, possessiones infrascriptas et deciame (!) modo infrascripto arendatae fuerunt…” –
Index, a továbbiakban szereplő helységek betűrendben, oldalszám feltüntetésével.
Valkó:
porták összesen – a régi árenda összege – az összeírás évében a bárány- és gabonadézsma fejében „perciplantur fl…”
Polth:
Fentieken kívül még „pro vino” is fizetnek…
Az előbbiekben felsorolt helységek a mutatóban nem szerepelnek.
Bagi:
Bordézsmát is ad.
Héviz:
u. a.
Szecső:
Bordézsma is.
+tel megjelölt helységeknél megjegyzés:
„arendetur decima quanti poterit”
Dömsöd:
Bordézsmát is tartozik adni.
Kis-Nógrád megyei helységekre vonatkozóan:
„arendabatur dno. Joanni Krusyth” – az árendaösszeg feltüntetése nélkül, csak a helységnevek felsorolása, egyeseknél az összeíró külön megjegyzi a bordézsma-beadás kötelezettségét. E helységek az összeírás elején lévő falvankénti felsorolásból hiányzanak.
Nagy Berczel:
„excepta portione Epp.”
Tolna megyében: Oldan (Odány praedium) Kemeche Ethe Deech Ebesz
Pest-, Nógrád-, Solt-, Külső-Szolnok- és Csongrád megyékben lévő azon városok és helységek összeírása, amelyek „ab antiquo” dézsma szempontjából a váci püspökséghez tartoztak. A megyénkénti azonosítás L. Nagy szerint l. az előző, 62/33-as jelzetű kataloguslapokon. Itt az egyes helységek nevét betűhíven, az eredeti megyebeosztással közöljük.
(Pest m.): Veresegyház – Zada – Nemegh
Tiszáninneni részek, (Pest m.): Valko nob. – Szent Laszlo – Irsaszegh – Gedellü nob. – Chaba – Peczeől – Folth – Ciktarcsa – Nyáregyház – Wőrősegyház portio
Az alábbiakban felsorolt falvak a váci püspökség uradalmának tartozékai és ezért „decimam non solvunt”, kivéve két helységet (Tiszaságh és Büld), melyek Káthay Ferenc birtokában vannak és így dézsmával tartoznak.
Kallo – Püspökhatvania – Mogyorod – Szilagy – Csergh – Illeő – Nemegy – Szada – Feolseo-Tarcsa – Tiszaágh – Rékas – Alpar – Büld – Szentvid – Szent Jakab. – Gyomreü nob. – Bág – Giörk – Hewicz – Hewicz Gyork nob. – Macza alias Macha nob. – Nemegy nob. – Szent Miklos – Katold alias Katoth – Hartyán nob. – Zeugh (Szeüd) – Kerepes – Tura – Bodogfalva – Versegd nob. – Raad alais Ratoth nob. – Gomba nob. – Nyaros-Apathy – Csege Katha – Khunhegyes nob.
Districtus Czgeled: Csegléd – Kéöréös – Zecheü – Koka nob. – Szent Lőrincz Kata – Szent Marton Kata – Uifalu – Monar – Siger – Pand nob. – Rycske alias Bichke nob.
Szent Márton alias Tapi(o) Szent Márton
Seöregh nob. – Wachy – Szent Tamás Káta – Sydo – Iras nob. --Mikebuda nob. – Kenderes nob. – Hartian nob. – Zinkota nob. – Wyzaazh nob. – Leorinczy – Saagh nob. – Sambok nob. – Taxan nob. – Uri nob. – Egeres Kata – Gyorgye nob. – Szelek nob. Féleghíz alis Félegyház. nob. – Almas alias Totalmas nob. – Haraszthy nob. – Janoshida nob. – Kheer nob. – Dan nob.
Districtus Kecskemeth:
Kecskemét a. Kechkemeth – Saary nob. – Dabas nob. – Gyon nob. – Szent György alias Tatar Szent Gyéörgy – Olcza alias Olcha nob. – Watty nob. – Cheo nob. – Domon nob.l – *Kerekudvar – *Pilis – *Alberti – *Eszen – *Farnas – *Versegd – *Pezer – +Hernad – +Iwarch – +Beszeny – +Kartaly praedium
(Solth m.): Bankháza – Zewnyéögh – Zent Ivan – Zent Kiraly – +Jakabhaza – +Laczkhaza – +Ordashaza – +Imréőfalva – +Peregh – +Kapufa – Szent Tamás nob. – Izdra – Hugye – Demsed nob. – Zentgyéőrgy – Thas nob. – Baracz alias Barach nob. – Tatar Szent Miklos – Szent Marton nob. – Zelk ob. – Csakon – Wadász – Wecze alias Vche nob. – Apoztaghel alias Apostagh hel nob. – Egyhazybél – Révfalu – Jak nob. – Solth nob. – Solthbél – Adach – Kal praedium – Kisharta praedium – Nagyharta – Petay – +Bede vel Bed – +Szazlo – +Ordas – +Geder alias Ged – Zelyd – +Karachond – Chyarna – Hanyik alias Hayuk -- Olleh (Öle v. Olár?) (praedium) – Boyar vel Boliar (Bolvar praedium) – Szent Benedek – Usold vel Uso – Erek – Theen – Szatmar – Chertehaza – +Mégh – +Hyle vel Höllye – +Hajosch – +Murecz
(Szolnok m.): tiszántúli részek: Sas – Saagh – Kürth – Nyarass Apathy – Inoka nob. – Nagyrév nob. – Tetlan – Saaph – Tetetlen – Hegyesbor – Varkon nob. – Szent Tamás – Csibakháza alias Csibashaza nob. – Thyszafeoldvár – +Martefü – Thurpazto – Thyza Worsan – +Kis Kaba – Sayol (Zayol) – Puspoky nob. – NagyPo – Kis Po – Kengyel nob. – Thürthü nob. – Nagy Thür – +Ugh – Thurkaba nob. – +Banréve (Békés m.) – Gylan (Gyula, Békés m.) – Csudaballya nob. (Csudabala praedium) – Kakath nob. (Heves m. praedium) – Istvánháza nob (Heves m. praedium) – Ecsegh (Heves m. praedium)
(Szolnok m.): Tiszán inneni részek: Szent Lőrincz – Szent Király nob. – Alper nob. – Kecske vel Kicske nob. – Jenéő nob. – Kis és Nagy-Vesen nob. (Heves m.) – Theozegh (Pest m.) – Paladicz (Pet m. praedium) – Zolnok – Abony – Füzer Megyer nob. – Kenderesk
(Csongrád m.): Tiszán túli részek: +Csepa (Heves m.) – +Tape (Csongrád m.) – +Halasztelek (Pest m. praedium) – +Szeleven (Heves m. praedium) – +Thees (Csongrád m. praedium) – +Szentgyéörgy – +Szent Kiraly – +Martily – +Mindszent – +Kovásd – +Vásárhel – +Dereghegyhaz – Szent László – Teoke alias Tüke – +Fabian Sbestyen – +Donath – Királyságh – +Véöreshegyhaz
(Csongrád m.): Tiszán inneni részek: +Gyola – +Mama – +Elyes – Csongrad – Temerken – +Chyon – +Serkéd – +Giéő – +Kis Gieő – Zeer – Séővinhaza – Martonos – +Szent Peter – Körtvéllyes – Fark – Dooz – Anyas – +Zhaanto – +Bald – +Uifalu – +Kis Illyes – +Algyeo
(Kis-Nógrád m.): Szőlős (bortized is) Nagy Pentz (…vinum) – Nagy Berczel – Kosard – Kis és Nagy Chev – Herrencsen (Bordézsma) – Zondaker – Nandor (bordézsma) – Bokor praedium – Chetze (bordézsma) – Debreczen – Neőtecz – Apáczafalva – Tholmach – Rétsagh – Nesa – Harthian – Kökenyosh – Tarcza (bordézsma) – Pettyen – utraque – Keszegh – Cher alias Chéche – Eczed alias Eched (bordézsma) – Jobagy – Beer – Palotashatvan – Keer – Zyraak (bordézsma) – Guta – Kürth – Banki – Tereczke – Bodon-- Szenthe – Ujfalu – Szanto – Suran – Becske – Teryen – Gedeo – Szurdokpüspöki – Buyak (bordézsma) – Hihalom – Chyőr – Henyel – Dengelek – Harpaacs – Sag – Zhatok – Rohman – Koplian – Agard – Kövesd – Kis Berczel – Kozd (bordézsma) – Sap – Borsos Berén – Zantho – Naszad (bordézsma) – Verőcze (bordézsma) – Püspök hatvana (in Pesthien.) – Kis Pencz – Berky – Cseregh (bordézsma) – Szilagyi – Kallo – Cselethe – Cyada

Tartalomgazda