HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 033 / e.

Dátum 1568
1569
Szöveg

Ratio decimarum
Az összeírás az egyes helységek dézsmája fejében (megváltás, ill. „decima arendata”) fizetett összegeket – a befizető nevével együtt – tartalmazza.
Szent-László:
gabona- és báránydézsma értéke, ft-ban
Isasszeg:
a gabonadézsma keresztekben, a bordézsma köblökben megadva, a megváltás összegével.
Péczel:
azonos Isaszeg-gel.
Ratio decimarum
Az összeírás az egyes helységek dézsmája fejében (megváltás, ill. „decima arendata”) fizetett összegeket – a befizető nevével együtt – tartalmazza.
Szent-László:
Gabona- és báránydézsma értéke, ft-ban
Issaszeg:
A gabonadézsma keresztekben, a bordézsma köblökben megadva, a megváltás összegével.
Péczel:
Azonos Isaszeg-gel.
Bagh:
Bárány-, gabona- és bordézsma ft-ban.
Hévisz-Györk:
„vendita domino terrestri pro fl…”
Héviz:
Gabonadézsma keresztekben, – a megváltás összege ft-ban.
Mácsa:
l. Hévisz-Györk.
Némedi:
Gabonadézsma értéke ft-ban bordézsma köbölben, becsértékkel.
Rátoth:
Bárány-, gabona- és bordézsma, mennyisége és értéke.
Hartyán:
Sem gabona, sem bortermésük nincs, „christianitati soulerunt…”
Kerepes:
Gabona- és bordézsma értéke.
Boldog:
Gabona- és báránydézsma, „exceptis octaua parte plebanatus” – mennyisége és értéke.
Czegléd:
A báránydézsma fejében beszedett bárányokat Bocskay Miklós erőszakkal elragadta („ex voluntate M. D. Simonis Forgach”), a gabonadézsma pedig a következőképpen alakult: búzából (véka) (canistria) árpából (véka)
Szecső:
Bárány-, gabona- és bordézsma mennyisége és értéke.
Kóka:
Csak gabonadézsma, – árral.
Kerek-Udvar:
Heves megyében fekszik, nem ide adja a dézsmát.
Szent-Lőrinc-Káta:
Bárány- és gabonadézsma mennyisége és értéke.
Ujfalu, Monor és Zsiger:
Fenti három helységnél az egri káptalan (dékánja) a dézsmaszedés jogát megvette, s ennek fejében 24 forintot fizetett. Alábbi helységeknél a különböző dézsmaszedők neve, s az általuk, a beszedés jogáért fizetett összeg feltüntetve:
Alberti és Irsa:
„omnina sunt nobiles, non dabunt decimas.”
Esső és Mike-Buda:
Bárány- és gabonadézsma mennyisége és értéke.
Parnos és Pótharas-zti: mindkettő azonos Albertivel.
Cinkota:
„monialium, non debent decimes. Továbbiaknál a dézsmaszedést bérlők neve, az általuk fizetett összeggel. – Utána: az összeíró bejegyzése a befizetésekről. – Az itt összeírt helységek dézsmájának beszedési jogát Gémes Ferenc vette meg, a vételár egy részét ki is fizette, másik részével még tartozik:
Ócsa:
„non dat decimas”.
Vatya és Peszér:
„nooiles”
Szőllős:
gabonadézsma természetben, (quartalia) – bordézsma természetben (hordóban) – 2 hordó = 48 egri köböl – A következő helységek egy részénél az összeíró feltünteti a dézsmaszedés jogát megvásárló nevét, s az általa fizetett összeget, a helységek másik csoportjánál bejegyzés: „percipit M. D. Balassa”.: – +20 kereszt gabona maradt, melyet Balassy uram nem csépeltetettel – *„D. Kruzich percepit” – *D. Kruzich precepit”
Romhány:
Balassa birtok.
Solt megye:
„omnino restent apud hominem ad in deputatum”
Nagy-hur:
„nullum frumentum… propter falcatus…”
a fél-dézsma fejében fl. 45-t adtak.
Szent-Lőrincz:
„restat…”
Szent Király és Alpár:
u. a.
Jenő:
„percipit Valentinus Porkoláb,” dézsma fejében ad fl. 8-at.
Tószeg:
a dézsmagabona mennyisége és értéke.
Abony:
„vendita…”
Kenderes:
Heves megyében fekszik.
Szolnok és Megyer:
„restant…”
Kétske:
az 1568-as évre a bíró bárány- és gabonadézsma fejében fl. 18-at ad.
Csonrád megye:
bejegyzés az egész megyére vonatkozólag: „omnino restat”. Adószedőjük nem volt.
Az apátfalvai promontóriumon újonnan szőlőt telepítetteket a ratio név szerint sorolja fel. Nyitra mgyei extraneusok ugyancsak név szerint Dubovanból (Douroran) és Kamánfalváról (Kalmanfalua).
Chab:
a praediumról bejött gabonamenyiség (tized-, heted- vagy kilenced fejében?) szapuban, ill. metretában megadva, a parasztok név szerinti felsorolásával. – Utána bejegyezte 1578-ra vonatkozólag: – a Chab praedium határába eső, az apátsághoz tartozó promontóriumon termett bor után, hegyvám címén bejött bor (galgóci cseberben mérve).
Kis Emőke:
határában a ludányi apátnak vannak szántóföldjei, melyeket az itteni lakosok, akik a nyitrai püspök jobbágyai, saját maguknak művének meg („arant pro se”), s ezért „pro terragio” fizetnek évente Szent Erzsébet napján fl. 2-t. – Az előbb említett apátnak ugyanitt nagy rétje is van, ezt a jobbágyok robotban tartoznak lekaszálni és beszállítani vagy boglyákba rakni. – Név szerinti felsorolás azokról, akiknek a praedium területén rétjük van. A rétek után censust tartoznak fizetni. Az összeíró ezek lakóhelyét (itt ugyanis extraneusok) is feltünteti. – A tormosi (Nyitra m.) Szent Márton Egyház ugyancsak két rétet bír itt, ezek után évente 16 forintot tartozik fizetni.
Kámánfalva:
szántóföld, két mezőre (névvel), melyek után az apátnak tizeddel és quartával tartoznak Ugyanitt irtványföldjeik is vannak, melyek után – hivatkozva szabadságlevelükre – kilencedet és tizedet adnak minden gabonájuk után. Az apátsághoz erdő is tartozik. Rét és legelő a határban, melyek a Nyitráig lenyúlnak. – Malomhely. – Fundus, 8 jobbágytelekhez elegendő.
A váci püspökséghez tartozó helységek
(Pest-, Nógrád- és Heves várm.)
(Pest m.): Szent László – Issaszeg (Irsaszegh) – Péczel – Fóth (Folth) – Bagh – Györk (Hévész-) (Gerek, alias Heuiz Geőrk) – Hévíz (Heuiz) – Mácsa – Némedi (Nemegh) nob. – Rátóth – Hartyán – Kerepes – Boldogh (Bodogfalua) – Versegh – Rad
Restant possessiones: Valko – Gödöllő (Gedeleő) – Csaka – Gyömrő (Gemeriő) – Szög (Szegh) (Heves m.)
Districtus Czegled: Czegléd – Kürt (Keürth) (Heves m.) – Szecsőd (Zecheő) – Kóka – Kerek Udvar Heves m. – Szent Lőrincz Káta – Cséke Káta – Szent Tamás Káta (praedium) – Szent Márton Káta – Ujfalu – Monor (Monar) – Zsiger (praedium) (Siger) – Pilis praedium – Pánd – Bicske – Szent Márton – Söreg (praedium) (Süregh) – Alberti – Irsa – Esső praedium – Mika Buda praedium – Farmos (Farnos) – Pótharaszti (Potharasztya) (praedium) – Hartyán – Czinkota (Zinkota) – Ujszász (Wyzas) – Lőrintz (praedium) (Leőrinczy) – Ságh (Sáágh)-- Zsámbok (Sambok) – Uri (Vry) – Egres Káta (praedium) – Györgye (Gyürgye) – Szele (Zele) – Félegyház(a) (praedium) (Félegyháza) – Jánoshida – Kér (praedium (Keer)
Districtus Kecskeméth: Ketsckeméth – Sári Dabas – Gyón – Szent György – Ócsa (Olcsva) – Vatya (Vacha) (praedium) – Cső(vár?) Cheő – Peszér (praedium) (Pest m.) – Hernád praedium – Inara Inam? vagy Inarts? praedium – Besnyő (Besenyő)
(Nógrád m.): Szőllős – Kökényes (Keökenyes) – Szántó praedium – Bágyon – Tarcsa – Surány – Pencz – Petény (Pettyen) – Becske – Berczell – Váth (Vach?) (praedium) – Keszegh (Keőszegh) – Terjén – Kosárd – Gedeü – Ecsegh (Echegh) – Szurdok-Püspöki (Hev) – Herencsény – Jobbágyi (Jobbagy) – Buják – Zondakeer – Bér – Mihalom des. – Nándor – Palotás – +Csór (Chor, itt praedium) – Bokor – Henyel praedium +Csécse (Cheche) – Szirák – Dengelegh (itt praedium) – Told – Guta (Gutta)-- Horpáts (Horpach) – Debercsény (Debreczen) *Kürth – *Nőténts (Neutecz) – *Bánk – *Szátok (Zátok) – *Apáthfalva (Apaczafalva) – *Tomáts (Tholmacz) – *Tereske (Terechke) – Romhány – *Bodony – *Koplan (praedium) (Kopolyan) – *Roth (praedium) (Rost) – *Ságh (Saagh) – *Szente – *Agárd – *Nézsa (Nesa) – *Ujfalu (Wyfaflau) – *Kövesd (Keuesd) – *Hartyán – Solt (L. Nagy: Pest) megyében.
(Szolnok m.): Tur (Nagy Thur) oppidum
(Pest m.): Szent Lőrincz (praedium) – Szent Király (praedium) – Alpar – Jenő – Tószeg (Thőszőgh) – Paladits praedium – Szolnok – Abony – Megyer – Kenderes – Kétske (Kecske)
(Csongrád m.):
(Nyitra m.): praediumok. Chab – Kis-emőke – Kamánfala (Kalmanfalua)

Tartalomgazda