HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 033 / d.

Dátum 1591.
Jelleg

1697-ben készült másolat!

Szöveg

Urbarium
Rékás:
az évenként kétszer: Szent György és Szent Lukács napkor fizetendő census összege. – munera: szőnyeg, meghatározott értékben (1 ft), papucs (1 vagy 2 pár, kapcával) „officiali pro falcatura” „pro lignis” – mindkettő fejében készpénzt tartoznak adni – szalonna – 1 vagy 2 darab, vagy helyette megváltás.
Alsó-Alpár:
a szokásos censuson kívül – munera: halat, (pontyot): „nomine rethek”, egyébként Rékással azonos.
Mogyoród:
l. Rékás.
Veres-Egyház:
a censuson kívül
munera: selyempárnát és papucsot meghatározott értékben, valamint fa- és szalonna-megváltást tartoznak adni.
Száda:
= Rékás, azzal az eltéréssel, hogy papucsot nem adnak, hanem e helyett nagyobb értékű szőnyeget tartoznak beszolgáltatni.
Felső-Tartsa:
censuson felül – munera: zabla, „vulgo bagaria”, meghatározott értékben, egyébként l. Rékás.
Üllő
= Veres Egyház, de szalonnát nem tartoznak adni.
Némedi:
= Rékás
Sáp.:
= Rékás
Kálló:
ensuson kívül – munera: l. Felső-Tartsa, de papucsot nem adnak, csak szalonnát.
Chergh:
= Rékás, de papucs helyett ők is szalonnát tartoznak adni.
Püspökhatvanja:
A censust évente kétszer, Gergely pápa és Lukács evangélista napján tartoznak fizetni. munera: keszkenő, 1 ft. értékben.
Szilágy:
= Kálló
Kosd:
l. Rékás, mennyiségi eltéréssel.
Naszal :
l. Rékás, papucsadóval azonban nem tartoznak.
Verőcze:
a szokásos censuson kívül
munera: szőnyeg és párna, meghatározott értékben.
Cselőthe és Nagy-Berczel l. Naszál
Borsos-Berén:
Csak a fél falu adózik a váci püspöknek, adójuk: Lukács evangélista napján évi 2 ft. censust és munera fejében egy szőnyeget és egy török keszkenőt (sudarium) tartoznak adni.
A praediumoknál az összeíró feltünteti azt a helységet, amely mellett a szóban lévő praedium fekszik, valamint az árendábaadás esetén remélhető árendaösszeget. Verőcze mellett Szent Zsigmond nevű malom.
Ketskemét:
dézsma fejében a váci püspöknek évente, Pünkösd napján, 400 forintot adtak.
Czegléd:
u. a., de csak 200 forint.
Körös:
u. a., mint Czegléd.
Vácz:
a fizetett dézsmamegváltás összege ismeretlen, mivel azt sem a püspök, sem a váciak nem mondták meg senkinek.
Kis-Nógrád:
azt állítják, hogy a dézsmát szintén ide fizette. 1592-ben Illésházy István bírta árendában.
A váci püspökséghez tartozó helységek és colonusok censusának összeírása
(Szolnok-, Pest- és Nógrád m.):
(Külső-Szolnok m.): Rékás (L. Nagy: Pest m.) – Alsó-Alpár Pest m. (L. Nagy: Pest m.– Mogyoród (L. Nagy: Pest m.) – Veres-Egyháza (L. Nagy: Pest m.) – Száda (L. Nagy: Pest m.) – Felső-Tartsa (L. Nagy: Pest m.) – Üllő (illeő) L. Nagy: Pest m.) – Némedi (L. Nagy: Pest m.) – Sáp – Kálló (L. Nagy: Nógrád m.) – Chergh (Csered?) (L. Nagy: Nógrád m.) – Püspök-Hatvan = Pispekhatvanya (Pest m.) – Szilágy (Szilád) (Pest m.) – Kosd (Nógrád m.) – Naszal (Nagy Szál) praedium (Nógrád m.) – Verőcze (Nógrád m.) – Cselőre (Chelethe) praedium (Nógrád m.) – Nagy-Berczel (Berchel) (Nógrád m.) – Borsos-Berén(ke) Nógrád m. portio – Berki (Nógrád m.) – Gyada (Nógrád m.) – Tasza (Tassa) – Nys – Newel
A váci püspökséghez tartozó, alább felsorolt helységek a váci püspök életében Kanizsára adóztak, engedve az erőszaknak. Adójuk összege ismeretlen. Örömmel megtérnek a császár hűségére, ha ezután nem kell Kanizsára adót fizetniök.
Etthe – Pilis (Tolna m.) – Battaszék oppidum – Langhfeő – Ziagh – Moragy (Tolna m.) – Ebes praedium (Tolna m.) – Kemencze? – Dets (Deőch) (Tolna m.) – Nyék (Neők) (Tolna m.) – Báth praedium (Tolna m.) – Kurdas (Kurtes praedium) (Tolna m.) – Szálka Zaka (Tolna m.) – Ewszter – Adány praedium (Tolna m.) – Girolche – Nána (Tolna m.) – Nyezo – Ketskemét (Keczkemet) oppidum (Pest m.) – Czegléd oppidum (Czekléd) (Pest m.) – Körös oppidum (Kerőes) (Pest m.) – Vacz oppidum – Kis-Nógrád

Tartalomgazda