HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 033 / c.

Dátum 1591.
Szöveg

Urbarium
Rékás:
Évente kétszer, Szent György és Szent Lukács napján a censust készpénzben tartoznak fizetni. – munera: szőnyeg-megváltást, papucsot, kapcával, az officiálisnak kaszálás-megváltást, „pro lignis”, végül szalonnát (egyet) tartoznak adni.
Alsó-Alpár:
munera: szőnyeg helyett halakat adnak, „nomine rethke” – Egyébként l. Rékás.
Mogyoród:
l. Alsó-Alpár – Veresegyház: munera: selyem párna (culcitra), meghatározott értékben
egyébként l. Mogyoród.
Szada:
munera: mint Rékáson, egyebekben is azonos.
Felső-Tarcsa:
munera: szőnyeg, ill. halak helyett egy pár csizmát „vulgo bagaria”, megadott értékben, tartoznak adni. Továbbiakban l. Rékás.
Üllő:
l. Veresegyház.
Nemegy és Sáp:
mindkettő adózása megegyezik Rékással.
Kalló:
munera: l. Felső-Tarcza + szalonna (2) – továbbiakban fentivel megegyezik.
Chergh:
munera: szőnyeget meghatározott értékben, szalonnát (2)
egyébként l. Felső-Tarcsa.
Püspökhatvanja:
munera: keszkenőt (strophiola) meghatározott értékben, továbbiakban l. Felső-Tarcsa.
Szilad:
Kosd, mindkettő adózása Cherg-gel azonos, csak Kosd nem egy, hanem két pár papucsot kapcával tartozik adni.
Naszály:
Csegh-gel azonos, de papucs-adójuk nincs.
Verőce:
munera: szőnyeget meghatározott értékben, párnát, ugyanúgy, szalonnát (3) papucsot kapcával (2 pár) továbbiakban Rékás-sal azonos.
Chelethe:
l. Sáp.
Nagy-Bercel:
fentivel azonos.
Borsos-Berin:
csak a helység fele adózik a váci püspökséghez, censusukat évente egyszer, Szent Lukács napján fizetik. – munera: szőnyeget és török keszkenőt (sudarium turicum) adnak, meghatározott értékben. – Az összeíró az egyes praediumoknál felsorolja, hogy mely helység mellett fekszenek, s hogy milyen árendaösszeget lehetne kapni értük. l. fent. – Verőce mellett malom, Szent Zsigmond malma.
Kecskemétiek dézsmamegváltás fejében évente 400 forintot adnak a váci püspöknek, Pünkösd napján.
Cegléd:
hasonlóképpen, évi 200 forintot adtak. – Körös ugyanannyit. – Vác-iak hasonlóképpen évente fizettek, de a megváltás összegét nem lehet tudni, mert sem a váci püspök, sem a váciak nem mondták meg, hogy mennyit. – Utólagos bejegyzés: – Kis-Nógrád, melyről azt mondják, hogy ugyancsak ide adózik, az 1592-es esztendőre árendába adatott, 250 forintért.
A váci püspökséghez tartozó helységek és colonusuk censusának összeírása
(Külső-Szolnok, Pest és Nógrád m.):
(Külső-Szolnok m.): Rékás – Alsó Alpár
(Pest megyében.): atwanya – Szilad – Kosd – Naszal – Verőche – Cheletke – Nagy Berchel – Borsos berin – Farkasd praedium
(Nógrád m.): Praediumok : Zanto praedium – Berky praedium – Gyada praedium – Tasza (Tassa) – Kys Penez (Pencz) – Neuel praedium
Az alábbi, Tolna megyéhez tartozó helységeknél csak nevük felsorolása, az alábbi bejegyzéssel:
ezek a helységek a váci püspök életében Kanizsára adóztak, az adó összegét nem tudhatják, mert az erőhatalommal beszedett adó annyi volt, amennyit el tudtak tőlük venni. Szívesen meghódolnak Őfelsége számára, hogy Kanizsára ne kelljen adózniok. Etthe – Pilys – Butha (Batha) – Lang feő – Ziagh – Moragy – Ebes – Kemecze – Deóch – Deák – Kwrtes – Zaka – Ewszter – Odan – Giwlche – Nana – Nyezo – Kecskemét – Czekled – Keores – Vacz – Kis-Nógrád Végül névmutató.

Tartalomgazda