HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 023.

Dátum 17. század vége
Jelleg

10 old. lat. egyszerű másolat, keltezetlen, korára tartalma utal 2 pld.

Szöveg

„Urbarium” (Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik)
Az urbárium táblázatának rovatai: – jobbágyok neve – sessio (lakott) sessio (puszta) – fiúgyermek – ökör – ló – sertés – oldalanként összesítve. Megjegyzés: „kívül az árkon hostát volt, most mezőbéli puszta.” – Adó: egész telkenként évi 1 ft. – fél telkenként 50 dénár – harmadrész telkenként 24 dénár – negyedrész telkenként 12 dénár – servitia: Rákóczy György és Lórántffy Zsuzsánna idejében az alábbiak szerint szolgáltak: a vár szolgálatára hétről-hétre egy szekeret küldtek fel, különös szükség esetén kettőt. Öt-hat „műves” is dolgozott a várban, aratáskor azonban mind ők, mind a szekerek hazabocsáttattak. Ezen felül a földesúri szőlőben tartoztak kilenc hetet dolgozni, de ennek fejében telekadóból meghatározott összeget elengedtek neki és búzát is kaptak. A munkácsi várhoz palánkfát tartoztak felhordani. Egyéb szolgálattal nem tartoznak. dézsma: búzakilencedet adnak. – Hat kereszt búzát dézsmálás nélkül hazavihettek. A dézsmával kapcsolatos további megjegyzések. – malom: Borsva vizén malmok (névvel), szabad halászó víz tartozik hozzájuk. Erdők, földrajzi fekvésük leírásával, mivel kevés makkja van, néhány sertést legeltetni engedtek rajta. Később a két erdőt elvették tőlük, s most visszabocsátást kérik. – Pázsittized. Szabad bükkös, névvel, helyleírással. Szabad kocsma, mészárszék és piac, mindazonáltal a beregszászi majorból leküldött bort (hordóban) tartoztak kiárulni. A mészárszéknél hasonlóképpen tartoztak bizonyos mennyiségű vágómarhát a földesúrtól átvenni. – Vám a Borsva vizén lévő hídnál. Az oppidum határainak felsorolása.
Vári oppidum, birtokos nincs jelölve
(Békés m.): Vári oppidum

Tartalomgazda