HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 021.

Dátum 17. század vége
Jelleg

1 old. német, egyszerű másolat, keltezetlen, keletkezési korára tartalma utal

Szöveg

„Beschreib- und Schätzung”
(Összeírás: puszta területén gyulaiak által művelt szántó, malom)
Vári:
a falu földrajzi fekvésének meghatározása. A házak száma és a szántóterület holdban megadva. A Fehér-Körös szigetén földesúri erdő. A török időkből megmaradt háromkerekű malom jövedelme. – A telkek száma. – Földadó, robot, kilenced, educillum és mészárszék
tőkésített jövedelmének értéke: ft. 1500/3
Brtokos nincs jelölve. Váry (Békés m.): Wáry (Vári)

Tartalomgazda