HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 025.

Dátum 1749. január 4.
Jelleg

2 old. lat. egyszerű másolat

Szöveg

„Aestimatio” (Becslés: úrbéres és allódiális bevételek összesített becsült értéke) – a falvak és mezővárosok összesen megadott száma, a bennük lévő sessiok ugyancsak összesített összegével, a belőlük származó földesúri haszon becsértékével – a vám, a rév, az educillum, a mészárszék, a vásárok, a halászóhelyek, erdők, makkoltatás, malmok, a kékfestők és a sütők után várható jövedelem egyenként felsorolva. A görögök, kereskedők és cigányok censusa. – „libertatione lignorum”, a földesúri kert, az árendába adott szántóföldek, a szeszfőző, a földesúri allódium és a szántóföldek – melyeket a parasztok tartoznak megművelni – termésének becsértéke, külön megadva a búza- és külön a zabtermés.
Az összesített becsérték: fl. 10098,76
Fenti összegből az uradalom alkalmazottainak fizetése levonásra kerül. A megmaradt összeg 6-, illetve 5%-kal számított tőkeértéke, levonva az épületek becsértéke.
valpoi javak: Verőce megyei birtokok a Valpoi, Miholczoi és a Petroviczai kerületekben, a helységek névszerinti felsorolása nélkül.
(Verőce m.)

Tartalomgazda