HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 019.

Dátum 1735. október 1.
1735. szeptember
1734. április
Jelleg

9 old. lat. eredeti. + Aestimatio 4 old. lat. 1734. auguszt. 5. ill 1735. március 3. Készítette: huroczy Györg

Szöveg

„Conscriptio” (Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres és egyéb bevétel)
Készítette: Lanthaller Antal József harmincados.
Conscriptio.
Részben táblázatos.
Vári:
a táblázatos rész rovatai, – a lakosok neve – sessiok nagysága – fiúgyermekeik – méh – ló – igásökör párja – tehén – juh – sertés – elvetett gabona (köböl) – lekaszált széna (szekér) – a szabadköltözésűek robotja: kézi- vagy igásrobot – (egész telkeseknél évi 12 nap, féltelkeseknél évi 6 nap) – az évi taxa összege – A táblázat rovatai falvanként összegezve. – A taxa összegét az összeíró ugyancsak helységenként külön is feltünteti. – A táblázat után: az egyes rovatok külön-külön megadott értékbecslése, s az ezekre vonatkozó különböző bejegyzések. A gyalogrobot becsértéke egyenként és összesen is feltüntetve. Mivel a közeli szőlők kipusztultak, ilyenfajta robotot ritkán végeztetnek velük. – Az igásrobot becsértéke az ökrök párjával számolva, naponként és összesen is megadva. – Dézsma: királyi tizeddel nem tartoznak A földesúri kilenced nagysága ismeretlen. Régebben a helység lakatlan volt, csak nem sokkal ezelőtt telepítették be, s már néhány év óta az összes földesúri haszonvételeket a helység lakói bérlik árendában. Az összeíró megkísérel hozzávetőleges becslést adni: az időjárástól függően minden elvetett köböl után 7-, 6-, ill. 5-köböl termést lehet várni. Az összeírás szerint 129 köböl búza 645 köblös 7 (pozsonyi) termést hozott. E mennyiség kilencedét veszi becslése alapjának az összeíró, köblét 1 forinttal számítva. Az árpa-kilenced mennyiségét a helység lakói „pro intertentione” használták fel. Ennek mennyisége három, egymást követő évben 16–24-, ill. 20 köböl. Ebből átlagot számítva, ad az összeíró értékbecslést. Törökbúza becsült kilenced mennyisége (évi 10–12 köböl), értékbecslése. – Zab- és kölesvetés nincs. – Borsó- és lencsevetés után kb. évi 3 köböllel lehet számolni. Ennek becsértéke. Kender-kilenced fejében 5 köteget (kitta) tartoznak adni. Becsült értéke. – A pázsit-disznók után fizetett legelők-díj (a sertések száma és a fizetett összeg.) – Földesúri rétek nincsenek, mivel a gyakori vízáradások miatt a földek a falu lakóinak is csak szűken elégségesek. Educillum: az évente kiárult bormennyiség (tinnában) kétharmada a földesúré, egyharmada a falué. Ez utóbbit az egész évi forgalomból levonva kapjuk meg a földesúr jövedelmét képező mennyiségét. Az összeíró tinnánként 24 krajcár haszonnal számol. Malom két kerékre és két kőre, melynek évi jövedelme – bevallás szerint – évi 200 pozsonyi köböl. A malmot a falu lakói építették, ezért a malomgátakat és az összes, fából készült alkatrészeket (a vaseszközök és a malomkövek kivételével) saját költségükön kell kijavítaniuk. A malom fele jövedelme azelőtt a falué volt. A jelenlegi jövedelem és ennek értékbecslése.
Kesze praedium:
Területét a gyakori vízáradások pusztítják. Szántóföldjeinek kapacitása, köbölben. A szomszédos Anth (Bihar m.) lakóik, akik – feltehetően – a földeket bérlik, már néhányszor erősen károsodtak az áramlások miatt, s ezért nem is akarnak ezekbe a földekbe vetni. A legutóbbi vizsgálatok alkalmával törökbúzán kívül egyéb vetést nem is találtak. Ennek becsült kilencedmennyisége kb. 10–12 köböl. Értékbecslés. – Rét, nagysága szénaboglyákban. A gyakori vízáradások és esőzések miatt itt is csak közepes, ill. csökkent hozammal lehet számolni. Ennek becsértéke. Erdő, a benne található fafajták és ezek felhasználásának részletes leírásával (tüzifa- és makkoltatás). Makkoltatásra csak kb. tízévenként alkalmas. A legeltethető sertések, s az utánuk fizetett taxa. Méhkasokból származó jövedelem. A 15 hajóval Szegedre szállított fa becsértéke.
Kétegyháza:
Igás- és gyalogrobot mennyisége és becsértéke. – Dézsma: királyi dézsmát ők sem fizetnek. A kilenced mennyiségét pontosan összeírni nem lehetett, mert az összes jövedelmeket a kétegyháziak bírják árendában. A mostani összeírás szerint 215 pozsonyi köblöt vetettek el, amely után – köblönként ötszörös hozammal számítva – 1075 köblöt lehet várni. Az összeíró ennek kilencedét veszi becslése alapjául. Árpavetés itt nem kifizetődő. Törökbúza után kb. 13 köblös kilenceddel lehet számolni. Ennek becsértéke. – Köles, lencse és borsó kb. 2–3 köböl kilencedmennyiséget ad, ennek becsértékét adja meg az összeíró. Zabvetés nincs. – Kender l. Vári. – Méh nincs. – Juhok, a bárányok után várható kilenced és ennek becsértéke. „Pecunia cespitalis” l. Vári. – Educillum: forgalma becsült, a bormennyiség tinnában, ebből azonban le kell vonni az azokra eső mennyiséget, akik a legutóbbi összeírás adatai szerint a faluból hiányoznak. A földesúri jövedelem (haszon) összege.
Helységenként jövedelemösszesítés. Összes becsérték: fl. 1181,53
Az UC 62:18/A számú aestimatióval betű szerint és összeg szerint is megegyezik.
Összes becsérték: ft. 33845 ill. 40614
Váry, Kétegyháza. birtokos nincs jelölve.
(Békés m.): Vári – Kétegyháza – Kesze praedium

Tartalomgazda