HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 014.

Dátum 1726. június 4.
Jelleg

4 old. lat. eredeti.
Összevonva 62;14/a-val

Szöveg

„Conscriptio” melyet Hilko György készített (Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik)
Conscriptio
Varbó:
az összeírás táblázatos rovatai az alábbiak: – lakosok neve – sessio nagysága –
fiúgyermekek – ló – ökör – tehén – juh – sertés – méh – taxások – a fizetett taxa öszegével – A táblázat végén rovatai összesítve. – Bejegyzés: puszta telkekről. – robot: fent összeírt jobbágyok örökös jobbágyok, akik azelőtti időben egy hetet a földesúrnak, egy hetet pedig maguknak dolgoztak. Jelenlegi földesuruk azonban szüntelenül, tetszése szerint robotoltatja őket: mindenekelőtt a miskolci promontóriumon lévő összes (mintegy 300 kapás) szőlőit művelteti meg velük, – ezen felül különböző fuvarozással – „sine ulla intertentione” – is tartoznak – egyéb: a jobbágyok minden évben a hordókhoz szükséges dongákból 1000 db.-ot tartoznak kihasítani és beszolgáltatni, – régi szokás szerint ennyit adtak azelőtt, most azonban 3000 dongát vagy még annál is többet követelnek tőlük. Ezen felül még szőlőkarókat is tartoznak adni a földesúrnak (1600), tetszés szerinti mennyiségű zsindellyel együtt, melyeket a földesúr által kijelölt helyre elszállítani is kötelesek. Aratáskor minden földesúri gabonatermést ők tartoznak learatni, ezután aratórészt kapnak. – Dézsma: minden gabonájukból tizedet tartoznak adni, ennek körülbelüli mennyisége 8 kassai köböl. A helység határának leírása: szántóföldjei elég bőségesek, három nyomásban művelik őket, de állatállományuk hiányzik, ezért csak egy részét munkálják meg, nagyobb részében puszta, benőtte a bozót. Bejegyzés az elpusztásodás okairól. – Egy-egy telekhez tartozó szántóterület nagysága (egy nyomásra kb. 6 kassai köböl). A hozzátartozó rét legkevesebb 8 szekér szénát termő. – A helységhez jó fekvésű szőlőhegy is tartozik, melyek azonban „ob decimam regiam, tum vero ob continuos labores dominales” nagyobb részben elhagyottak, megműveletlenek. A mégis bejövő bordézsma mennyisége kb 4 hordó, ez a mennyiség azonban – ha a szőlőket helyreállítják és újból, rendszeresen művelni fogják – elérheti a 12 hordónyi mennyiséget is. Földesúri rét nincs. – Malomrom. A malom úgyis csak esős időben működött, ezért lakói elhagyták, – ma már csak rom. Ha felépítenék, a várható hozam kassai köbölben. – Educillum nincs. Ha azonban a földesúr kívánja, megfelelő mennyiségű bort és égetett (hordóban, ill. iccében megadva) fognak kiárulni. Határukhoz erdő nem tartozik, – ezért az új földesúrral együtt a diósgyőri erdőt élik.
néhai Szepessy Pál javai:
(Borsod m.): Varbo possessio Borsod m.
(n. Szepessy Pálé) Varbo

Tartalomgazda