HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 013.

Dátum d. n. (kb. 1710–20)
Szöveg

Conscriptio
Vasvári:
curia nobilitaris, 1673-ig állt fenn, ekkor a felkelők felgyújtották és kirabolták, azóta pusztán áll. A curiához három nyomásban művelt szántóföldek tartoznak, nagyságuk holdban és vetésköbölben is feltüntetve, az egyes földdarabok elnevezésével. Rétek, ugyancsak névvel, szénatermésük szekérben. – Szőlők az újvárosi promontóriumon, elnevezésükkel. A várható bortermés hordóban megadva. A szőlők vételára, előző birtokosaik neve ugyancsak feltüntetve.
Batiz:
táblázatos, rovatai személynevek (együtt lakó fivérek nevével) – fiúgyermekek – ökör – ló tehén sertés méh – sessio nagysága
Borhida:
egész puszta telek névvel, a jelenleg rajtuk lakók nevével, ezek császári jobbágyok, akik 12 napos robotot tartoznak teljesíteni.
Fenti portiok jobbágyai egyébként a földesúr kívánsága szerint robotolnak. Karácsonyra tyúkot adnak a földesúrnak.
Jenei Sámuel részbirtokai
(Szatmár m.): Vasvári portio – Batiz portio – Ujváros portio – Borhida portio

Tartalomgazda