HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 015.

Dátum 1729.
Jelleg

19 old. lat. egyszerű másolat

Szöveg

„Conscriptio et Aestimatio.” melyet Sprigginkler József készített (Összeírás és Becslés: subditusok neve, állataik, postfunduália, szőlő)
Conscriptio et aestimatio
Az összeírás táblázatos részének rovatai: lakosok (hospites) neve – fiúgyermekek és testvérek – zsellérek – ló ökör tehén, tinó bárány, kecske, sertés méhkas – szántóföld, holdban – kaszáló-rét, kaszásokban – szőlő, kapásban szilvás sessio nagysága – Oldalanként és helységenként összesítés. – A táblázat után: a helységek lakosainak vallási hovatartozása. Földrajzi fekvése.
Szlatina:
Szőlőhegy, melyet már részben betelepítettek, de még van hely újabb telepítésekre is. Tölgyerdő. – Bejegyzés a helység templomairól, azok állapotából. – Határának kiterjedése hosszában és széltében mérve, órákban. A szomszédos falvak neve. Bejegyzés határjelekről, vizekről. – A helység szántóföldjei összesen, holdban. Rétjei kaszásokban. Tölgyerdők ugyancsak holdban. Lakott- és pusztatelkek összesen.
Aestimatio:
az összes lakott telkek után „cedunt Supremo Principi” (a császárnak) á fl. 13-at, a földesúrnak á fl. 11-et a puszta telek után egy összegben 6 forintot, a 800 holdas tölgyerdő után holdanként 2 ft-tal számolva összesen a tőke meghatározott kamatát tartoznak fizetni – mindenütt feltünteti az összeíró a 4-, 5-, ill. 6%-kal számított tőkeértékeket.
Szopje:
A Dráva és mocsarai között fekszik. Templom, parochia leírása. Ha a Dráva vízállása a szokásosnál magasabb és kiönt, az árvíz visszahúzódása után a parochia kertjében a halakat hálóval lehet összefogni. A nagyobb halak közül csukát, pontyot, „mugiles”-t és más, kisebb halakat szoktak fogni. A szántóföld-terület erdős, bozontos területen fekszik. Kiterjedése órákban mérve. Határai, szomszédai, mint fent. Erdejei többnyire nyírfa-, füzes- és hársfaerdők (kevés tölgyerdővel), összesen 500 hold kiterjedésben. A faluhoz sziget is tartozik. Lakott- és pusztatelkek összesen. Aestimatioja mint Szlatinánál. Fentieken kívül: halászatból származó jövedelem – a királyi úton fekvő educillumból várható jövedelem
Vaska:
mocsaras, vizes területen fekszik. Erdei 500 hold kiterjedésben vannak. Egyébként l. fent. Fentiek után falvankénti, táblázatos összesítés, a Szlatina oppidumnál részletezett táblázat rovatainak megfelelően.
Verovitizi uradalom (Verőce)
(Verőce m.) birtokos nincs jelölve :
Szlatina oppidum – Szopje – Vaska

Tartalomgazda