HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 008.

Dátum 1714. november 24.
Jelleg

3 old. magyar, eredeti.

Szöveg

„Conscriptio” melyet Németi Márton harmincados készített
(Összeírás: subditusok neve, állataik)
Conscriptio – magyar nyelvű
Vadás:
összesen 6 telek, egyenként az alábbi adatok feltüntetésével: a telek fekvése, jelenlegi vagy volt lakójának neve, szomszédai égtáj szerint, a szomszédok nevével együttlakók a kapcsolat megjelölésével, névvel. – A 12 napos jobbágynál. ökör tehén sertés rétjei holdban búza-, rozsvetés holdban – Bejegyzés vitás telekről. – Valamennyi telekhez erdő- és rétdarab tartozik, ezek földrajzi helyzetének leírása, az erdőrészben kitermelhető fa szekérszámban megadva. Bejegyzés: az erdőrészeket kipusztították. A rétek nagysága kaszásokban, az egyes rétdarabok nevével. Földek „három járásban”, földrajzi fekvésük feltüntetésével, nagyságuk holdban mérve. Birtoktörténeti adatok.
fiskális birtokrész:
(Szatmár m.)
Fiskális részbirtokok a Szatmár megyei Vadás praediumon
Vádas praedium

Tartalomgazda