HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 007.

Dátum 1711. február 20.
Szöveg

1711. február 20.
18 old. lat. eredeti. + 1 pld. másolat
„Conscriptio” melyet Pataky János készített (Összeírás: nemesi telkek, kuriák)
Conscriptio et aestimatio
Vajdácska:
az egész falu jelenleg puszta – a leleszi konvent birtokában van.
Alsó-Bereczki:
ez a helység szintén puszta, található benne: curia nobilitaris, – puszta (birtokjogi megosztása feltüntetve), melyhez két mezőre szántóföldek is tartoznak, valamint tölgyerdők és halastavak, – ezek becsértékének fele a fiskust illeti meg.
Szomotor:
curia nobilitaris, értékbecsléssel, birtokosa neve
Kis-Ujlak:
a birtokos curiája, puszta praediuma névmegjelölés nélkül, a szokásos egyéb tartozékokkal. Más nemesek curiái, puszta praediumokkal s a különböző tartozékokkal, – együttes becsértékük rajnai forintban megadva.
Pálfölde:
a birtokosok neve, szántók, rétek, erdők, halastó közelebbi adatok nélkül. A falu jelenleg puszta.
Szent-Mária:
a helységhez tartozó puszta praedium, birtokosának neve, a praedium becsértéke, – tartozékokkal. Puszta nemesi fundus, tartozékokkal, értékbecsléssel. A helység további megoszlása, a részek becsértéke.
Rád:
castellum, birtokosa neve, értékelése, – a castellum részben puszta. Rétek, erdők, szántóföldek, halastavak és jobbágytelkek is tartoznak hozzá közelebbi adatok és meghatározás nélkül.
U. itt további nemesi curiák, tartozékokkal.
Szinyér
puszta fundusok, birtokosok nevével, értékbecsléssel.
Vége:
több nemesi curia puszta praediumokkal, fundussal, s egyéb tartozékokkal, a fent ismertetett adatokkal.
Szolnocska:
egy puszta funduson kívül az egész falu curiával együtt két nemes (névvel) birtokában van. Becsérték feltüntetve.
Polyán:
a leleszi konvent birtokában.
Lelesz oppidum: az egész falu és a kastély a leleszi konvent tulajdona.
Káponya:
curiák puszta fundussal és a szokásos tartozékokkal. A falu egyébként puszta, többi része Barlok Istváné, három puszta praedium pedig a fiskusé.
Bácska:
az egész helység puszta, birtokosa Balrok István.
Bottyán:
két nemesi curia, a szokásos adatokkal.
Ág-Csernyő:
az egész puszta falu két birtokosa között oszlik meg, curiákkal és ezek tartozékaival együtt.
Kis-Tárkány:
nemesi curiák, mint fent.
Nagy-Tárkány:
u. a.
Agárd:
curiák, puszta fundussal, praediummal, a szokásos adatokkal.
Bély:
u. e.
Agárdnál:
jelenleg az egész falu puszta. Birtokosai név szerint felsorolva.
Dobra:
puszta fundusok, az összeíró itt is feltünteti a birtokosok nevét, valamint a fundusok becsértékét.
Lácza:
nemesi curia, melyhez két mezőre szántóföldek tartoznak Egyéb tartozékok. Puszta fundus.
Cséke:
egész, puszta.
Semjén:
u. a.
Kis-Géres:
a leleszi konventé. Pormontoriumán több nemesi tulajdonban lévő szőlő, elnevezésükkel, becsértékük feltüntetésével.
Király-Helmecz:
a leleszi konventé, de van itt néhány nemesi curia, más nemesek birtokában, szántóföldekkel és egyéb tartozékokkal, szőlőkkel. Nemesi szőlők. Valamennyi jószág becsértékkel.
Szentes:
puszta fundusok, curia szántóföldekkel és egyéb tartozékokkal, puszta praediumok, a szokásos adatokkal.
Nagy-Géres:
curia, tartozékokkal, a Jászay-család birtokában, tartozékokkal, puszta fundusokkal, száraz malommal. Más nemesek (névvel) curiái, puszta fundusai, a szokásos adatokkal.
Kis-Rozvágy:
nemesi curiák, pusztákkal.
Nagy-Rozvány:
puszta curia jobbágyokkal, az alábbi tartozékokkal: szántóföldek, rétek, halászóhelyek. (Valamennyi becsértékkel) Más curiák puszta fundusokkal és más tartozékokkal. – Puszta curia tartozékokkal. Puszta fundusok.
Öröss:
l. Nagy Rozvány
Puszta praediumok.
Luka:
birtokosai, becsértéke.
Kis-Czigánd:
fundusok, örökös jobbágyok, becsértékük. Nemesi curia tartozékokkal. A helység birtokjogi felosztásának részletezése. – Sárospatak promontóriumán: a birtokosok neve, a liber vagy taxás szőlők neve, becsértékük nagyságuk kapásban, azaz „szakmán”-ban – bortermés (hordóan) – Fenti táblázat rovataiban az összeíró egyúttal megadja a szőlőbirtokos egyéb jószágait (curia, liber vagy taxás, – fundus u. a. ill. exemptus, – ház, tartozékokkal, stb.) és ezek becsértékét.
Bodrogközben lévő nemesi javak:
(Zemplén m.) Birtokos külön nincs jelölve.
Bodrogközi nemesi jószágok (egész- és részbirtokok) összeírása (Zemplén m.): Vajdácska – Alsó-Beréczki – Szomotor – Kis-Ujlak – Pálfölde – Szent-Mária – Rád – Szinyér – Véke – Szolnocska – Polyán egész – Lelesz egész – Káponya egész – Bácska (Bátska) egész – Bottyán – Ágh-Csernyő (Ah-Csernő) egész – Kis-Tárkány – Nagy-Tárkány – Agárd – Bely (Beel) – Dobra – Lácza (Laiza) – Cséke (Csike) egész – Semjén egész – Récse egész – Kis-Géres egész – Király-Helmecz oppidum – Szentes – Nagy Géres – Kis Rozvágy (Roszvágy) – Nagy Rozvágy – Öröss – Luka – Kis-Czigánd (Zigánd) – Sárospatak oppidum

Tartalomgazda