HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 009.

Dátum 1715. augusztus 2.
Jelleg

18 old. lat. egyszerű másolat

Szöveg

„Conscriptio” melyet Wagner Kristóf János készített (Összeírás: subditusok neve, úrbéres szolgáltatásaik)
Conscriptio
Az összeírás táblázatos részének rovatai: – Vörös-Márt(on): jobbágy neve (hospites) fiúgyermekek és fivérek (nős) fiúgyermekek és fivérek (nőtelenek) – zsellérek – özvegyek – egész telkek – fél-telkek – negyed-telkek – telki földállomány holdban itt bejegyzés: „iugera mediante iuramenta fatetur, sufficientia pro integris sessionibus, sed non distributa – telki rétállománynál u. ez. szőlők (számuk és kapásokban megadott nagyságuk) – ökör, tehén, ló, ártány juh és kecske malom csak egy falunál szekérrobot gyalogrobot napok számával; „praeter arendam” – proventus annualis: árena összege ft-an robot értéke naponként és összesen ft-ban – munera: hízott sertés vagy ennek ellenértéke – méhkas és sertés fejében meghatározott összeg törökbúza fejében u. a. – kilenced fejében: hozzávetőleges érték káposzta, kender és len ellenértékeként – Egyéb: „pro reptilibus” (teknős, csik stb.) fizetnek – borkilenced fejében az extraneusokkal együtt (összes bortermés 300 cseber) fejenként 2 forintot tartoznak fizetni. Az összesen fizetett összeg feltüntetésével. allódiális szőlők termése: „defalcatis defalcandis” 100 vederrel, vedrenként 2 forinttal számítva, mint fent. – gabonakilenced: extraneusokkal együtt legkevesebb 40 killas, egyenként 30 krajcárral számítva. Árpa-, zab- és köles csak forintértékben megadva. – Metales: erdők, csak tüzifa-szedésre alkalmasak, ezért becsértékük nincs – halastó, becsértékkel – közelebbről meg nem határozott földterület, melyhez promontórium is tartozik, nagysága holdban megadva, az itt létesített szőlők várható hozama ft-ban. másik földdarab, melynek nagyságát mérföldben adja meg az összeíró, – jelenleg legelőként használják. Értékbecsléssel. A helység égtájak szerint felsorolt szomszédai, határai. Educillum: húsvéttól szent Mihály napjáig a földesúré, amikor is főleg a kilencedborokat árulják ki. A várható haszon forintértéke.
Hercegszőlős:
Fentiekkel mindenben megegyezik. – Metales: a helységhez elegendő mennyiségű szántóföld, és meg nem művelt telkek, valamint rétek tartoznak. Nagyságukat az összeíró nem adja meg. Erdők, tüzifa-szedésre alkalmasak. A falu kiterjedése hosszában és széltében 3 óra járás. Határai égtájak szerint felsorolva.
Sepse:
mint fent. – Metales: puszta sessiok, de ezek után semmi jövedelmet sem lehet számítani, kivéve a hozzájuk tartozó földeket, melyek után az extraneusok nonát (kilában) tartoznak adni. Erdő mint fent. Kiterjedése, határai l. előbb.
Dályok:
puszta malom, melyet teljesen újra kellene felépíteni, így értéke nincs. Rétjei nem elegendők „ob impeidmentum aquarum”. – Metales: szőlők a vörösmarthi promontóriumon, paraszti tulajdonban, melyek után természetben tartoznak adni. Tölgyerdő, tüzifának. A helység kiterjedése, határai, mint fentebb.
Szabás:
A praediumot jelenleg nem művelik, földjeit az uradalom parasztjai bírják árendában (évi fl. 15.) akik legelőnek használják. – Az uradalomnak elegendő földjei és rétjei vannak allódium létesítéséhez, melyen 400 szekér szénát és 200 killa búzát és takarmányt lehetne termelni. Ezek várható haszna, – a szükséges munkák értékét leszámítva 600 forint lehetne.
Összesítés falvanként és összesen: ft. 4476,77/3
Vörösmarton és más falvak, puszták.
Birtokos nincs jelölve (Baranya m.)
Vörösmarton, oppidum Herczegszőlős, Sepse, Dalyok és Szabás praedium (Baranya m.): Vörös Márth oppidum – Herczeg-Szőlős – Sepse (Szepse) – Dalyok (Dalyogh) – Szabás praedium

Tartalomgazda