HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 006.

Dátum 17. század vége
Jelleg

2 old. egyszerű másolat, keltezetlen, korára tartalma utal + 1 pld. másolat (4 pld.)

Szöveg

„Aestimatio” (Becslés: kúria és tartozékai)
Aestimatio
Bevezetőben az összeíró rögzíti a jelenlegi birtokjogi helyzetet. – Novo-Meszto: curia seu castellum, tartozékokkal, kertekkel, gyümölcsökkel, allódiummal, szénaraktárral (foeni conservatorium) – melyeket majd a helyszínen kell felbecsülni. A hozzátartozó szántóföldek együttes nagysága holdban, ezek értékbecslése, – összegszerűen is különbséget téve jobb- és rosszabb minőségű földek között, ezek holdban mért nagyságával. Másutt lévő szántóföldek, azonos felmérési és értékbecslési adatokkal. – kaszálók, nagyságuk kaszaaljában megadva, szénatermésük szekérben mérve. Becsértékük egyenként és összesen 4-, 5-, ill. 6%-os tőkeértékkel számítva. – főu. szőlők, kapásokban mérve, egy kapásra 1 hordó borterméssel számolnak. Az így becsült termés várható mennyisége hordóban, valamint ennek forintértéke, mint fent. Hegyvám, mivel a consrciptioban közelebbről mennyisége nincs meghatározva, értékbecslése sem volt lehetséges. Malmok, erdők értékbecslésére a helyszínen kerülhet majd sor.
Novo-Meszto:
A városban. – lakott telek (egész és fél) fentiek egész telekben is összegezve. A lakott telkek censusának és egyéb szolgáltatásoknak együttes becsértéke, a különböző százalékokkal számított tőkeérték feltüntetésével. Az egész és puszta telkek összes becsértéke egyenként és összesen is megadva.
birtokos nincs jelölve
(Körös m.): Nove Mesto
Curia Nove-Meszto és tartozékai, részbirtokok
(Körös m.): Nova-Meszto

Tartalomgazda