HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 005.

Dátum 1727. augusztus 9.
Jelleg

8 old. egyszerű másolat, keltezetlen, korára tartalma utal

Szöveg

„Conscriptio” (Összeírás: subditusok név szerint, teleknagyság, allódiális szántó, szőlő, kaszáló)
Készítette a kamarai számvevőségi hivatala
Conscriptio
Novo-Meszto:
Curia, allódiummal, melyhez csűr és istálló is tartozik, valamint gyümölcsöskertek. Ezek most az özvegy, mint gyám kezén vannak.
Polonye:
jobbágynév teleknagyság
Novo-Meszto u. a. – Kresávecz:
u. a. A malom melletti kaszálók jövedelmének fele. – Novo-Meszton malom, négykerékre, jövedelme ebben az évben az özvegyet illeti meg. – Közös erdő és halászóhely. Szántóföldek, névvel, földrajzi helyzetük megjelölésével, nagyságuk holdban. – Hegyvám megosztására és megváltására vonatkozó bejegyzések. Szőlő, névvel, az özvegyre jutó rész földrajzi helyzete, nagysága kapásokban. Másik szőlő, kapásokban mérve, ennek egy részét jelenleg nem művelik. A megművelt terület várható hozama megváltásból származik. – Novo-Meszto: fél sessio névvel.
Polonya:
egész- és féltelkes jobbágyok, névvel. – Kresávecz: puszta telkek névvel, kaszálók, névvel malom birtokjoga halastó, erdő közös. Szántóföldek felosztása nyomások szerint, fekvésük, elnevezésük, holdban megadott nagyságuk feltüntetésével. Hegyvám. l. Novo-Meszto. – Szőlők névvel, nagyságuk kapásban megadva, az özvegyre jutó rész nagysága külön feltüntetve. – Erzsébet asszony portiojára vonatkozólag l. előzőeket. Megjegyzés: Zágráb megyében jó szőlők, nagyságuk kapásokban. – Julianna asszony portioira vonatkozó bejegyzések fentiekkel mindenben megegyeznek.
Nova Mesta (Körös m.) birtokos nincs jelölve
Curia Novo Mesto és tartozékai (Körös m.): Polonye portio – Novo-Meszto portio – Kresavez?
Domina Theresia része:
Novo-Meszto – Kresávecz – Polonye
Domina Elisabetha része: Polona – Kresávecz – Novo-Meszto
Domina Julianna portioi: Polana – Novo-Meszto – Krachevecz

Tartalomgazda