HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 004.

Dátum 1710. április 1.
Jelleg

2 old. lat. egyszerű másolat, a dátum a praesentálásé

Szöveg

„Conscriptio” (Összeírás: nemesi ház, irtásföld, szőlő)
Conscriptio
Vágujhely:
az alsóvárosi utcán (névvel) domos inscriptionales, jelenleg mindkettő földig lerombolva. A város határában egy „quarta avitica”, valamint a Klucsoszky-családtól egy másik fél-quartát is bírnak (névvel). Ennek kapacitása mérőben. A vágujhelyi és révujfalusi határban irtványföldek, – eléggé terméketlenek, – kapacitásuk pozsonyi mérőben. A vágujhelyi promontóriumon szőlők, nagyságukat kapásokban adja meg az összeíró. Ezeket azonban már évek óta nem művelik. Ugyanez vonatkozik a révujfalusi szőlőkre is. – rétek, szénatermésük szekérben megadva. – Zálogolásra vonatkozó bejegyzések, a zálog összegével és a zálogbaadók nevének feltüntetésével.
Baross Miklós javai:
(Nyitra m.)
Baross Miklós részjószágai (Nyitra m.): Vágujhely oppidum

Tartalomgazda