HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 001 / a.

Dátum 1709. április
Jelleg

15 old. lat. egyszerű másolat
összevonva 62:1/A-val

Szöveg

„Extractus Conscriptionis”
(Összeírás: subditusok neve, postfundualia, állatok, úrbéres szolgáltatás) Készítette: a Királyi Tábla Jurátusa
Conscriptio
Verbó oppidum:
jobbágynevek fiúgyermekek neve fiútestvérek neve, megjegyezve, hogy nős, fiúgyermekei vannak-e? – irtványföldek, kapacitásuk nagyszombati mérőben – szőlő, nagysága kapásokban, rét nagyságát kapásokban – rét, nagyságát kapásokban tünteti fel az összeíró – sessio nagysága – állatállományuk: ló, tehén, tinó juh – lakott zsellértelkek, nagyságuk feltüntetésével, ezeket részben különböző mesteremberek (kádár, posztómíves, gomböntő, szűcs és takács) lakják. – Inscriptionális telkek – A telek nagysága, az adományozó és a megadományozott neve, ill., ha cseretelek, a cserére vonatkozó különféle adatokkal. – Puszta telkek, névvel. – census: az urbárium szerint évente Szent György és Szent Mihály napkor, közösen fizetnek. Az összegből az elcserélt és a jelenleg puszta telkek fejében levonást kell eszközölni. A censuson kívül még sáfránypénzt („peccunis croci”) fizetnek, valamint a csejtei szőlőhegy megműveléséért is meghatározott összeget tartoznak évente fizetni a földesúrnak. Hegyvám, vederben megadva. – Educillatio: szárazkocsma fejében ugyancsak természetben adóznak (a bor mennyisége vederben). – Malmok: az 1. malom után a molnár ártányhízlalás és robot fejében pénzt ad, a helybeli plébánosnak pedig a malomtól lisztet tartozik juttatni (mennyisége varbói mérőben). A 2. malomnál az uradalom részére adandó liszthányad, ugyancsak verbói mérőben. – A 3. malom után a molnár posztót (singben) tartozik adni. – Irtványföldek (névvel), melyek után évente ugyancsak a meghatározott összeget tartoznak fizetni. egyéb adó: az itt összeírt csizmadiák évente 2 pár sarut készítenek. Tilalmas halászóhely. A város határához tartozik a Woyszke (Vieszka) nevű praedium, szántóföldjeivel együtt, melyeket a sipkóiak művelnek meg, – jelenleg legelőnek használják, s ezért évi adót fizetnek: 25 mérő zabot és 2 kappant tartoznak adni.
Vagyócz:
l. Verbó. A censust telkenként tartoznak fizetni. A sörfőzőház után is adóznak. A sörfőzőházzal kapcsolatos egyéb szolgáltatások részletesen felszerelve. – munera: vajat (icce) tojást kendert tyúkot kappant – egész telkenként kötelesek adni. Ugyancsak minden egész telek után zabot (icce) és búzát adjanak. – Közösen egy ártányt vagy egy bor jut, illetve ennek ellenértékét adják, egyszer egy évben. Sajtot, vagy készpénzt adnak.
Podollya:
l. Vagyócz. Szántóföldjeik után egyösszegben adóznak.
Draskovics-féle fiskális javak:
(Nyitra m.)
A volt Draskovics-jószágok, jelenleg a fiscus kezében. (Nyitra m.): Verbó oppidum portio – Vagyócz portio – Podollya (Podolia) portio

Tartalomgazda