HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 033 / i.

Dátum 1561.
Szöveg

Numerus villarum, oppidorum ac possessionum.
A váci püspök birtokát képező, illetve a dézsma szempontjából a váci püspökséghez tartozó falvak és városok névsora. Az irat második részében ugyanezt a faluállományt mégegyszer felsorolják, a dézsmabérlő nevének és az árenda összegének feltüntetésével.
Az itt felsorolt helységek nemcsak a dézsmajog alapján tartoznak a püspökséghez, ezek földesura maga a váci püspök!
Váci püspökség javai
Pest comitatus
Vacz districtus: Valko – Zent-Lazlo – Irzazegh – Czedellen – Czaba – Peczel – Folth – Chiktarcha – Giomren – Bagh – Glok – Heniz – Macza – Nemegh – Zent-Miklos – Ratold – Hartian – Zeigh – Kerepes – Tura – Bodogfalva – Verebes – Raad
Czegled districtus:
Czegled – Kőrös – Zechei – Roka – Kerekudvar – Z-Lőrinczkata – Chekekata – Z.-Martonkata – Uyfalu – Monar – Siger – Pilys – Pand – Bichke – Z.-Marton – Sőregh – Vaczh – Alberti – Irsa – Essem – Mikebuda – Tarnos – Potarasztia – Hartjan – Zinkota – Vyzaazh – Lőrinczy – Saagh – Sambo – Gry – Egres-Kata – Geőrgio – Zele – Felegihaz – Janushyda – Kheor
Keczkemeth districtus:
Keczkemeth – Saary – Dabas – Giőn – Z.-György – Olcza – Vattia – Chei – Pezer – Hernad – Inarcz – Besseny – Kartal praedium
Kis-Nograd comitatus:
Zőlős – Kekenyes – Zantho – Bagyon – Tarczhan – Suran – Pencz – Petion utraque – Beczke – Berszel – Kezegh – Teyen – Kosard – Gedeő – Chei – Eched – Zurdok-Püspök – Herentzon – Jobagy – Eőreg vel Eczed
In eodem comitatu bona Dominorum Bathory:
Bulyak – Zondaker – Beer – Hyhalom – Nandor – Palotashatwan – Chyor – Bokor – Heniel – Checze – Zirak – Dengelegdh – Told – Guta – Horpacz – Debreczen – Kürt – Saap – Nőtecz – Zokolia – Bank – Zatok – Abaczafalva – Tereczke – Roman – Tholmacz – Bodon – Kophan – Jenew – Perragh – Zenthe – Agard – Neba – Wyfalu – Kővese – Hartian
Solt comitatus:
Bankhaza – Züniogh – Z.-Ivan – Z.-Kirali – Jacobhaza – Ordashaza – Lackhaza – Iuniofalva – Pergh – Kapufa – Izdra – Hügye – Demsed – Dab – Z.-György – Thas – Baracz – Z.-Marton – Z.-Miklos – Zalk – Chaban – Vadas – Vecze – Apastaghhel – Soltbel – Kal – Kisharta – Nagyharta – Patay – Bede vel Bed – Zazlo – Ordas – Ged – Zehid – Karáczond – Chyarna – Hanik vel Haink – Ollek – Boyar – Z-Benedek – Izolt vel Izo – Erez – Then – Zakmar – Chertehaza – Megh – Hilie – Hajoz – Murcz
Zolnok comitatus ultra Tizszam:
Sas (váczi püspök) – Sagh (váczi püspök) – Kürt – Inoka – Nagy-rei – Sap – Z.-Thomas – Cibakhaza – Thiszaföldvar – Martfeő – Thiszavarsan – Themien – Kis-Kaba – Zayol – Püspöky – Nagy-Po – Kis-Po – Kengiel – Nagy-Thar – Vgh – Terten – Banreve – Gialu – Istwanhaza – Eszegh
Zolnok comitatus Agriam versus:
Z.-Lőrincz – Z.-Kirali – Alpar – Keczke vel Kiske – Jenő – Thoszegh praedium (váci püspök) – Paladicz – Zolnok – Aban – Fizes Megye – Kenderes (Szolnok m.)
Chongrad comitatus ultra Tyszam:
Chepa – Tape – Halasztelek – Zelcz – Beken (váci püspök) – Thes – Heked – Zentes – Zegh – Zentgyőrgy – Zentkirali – Martill – Mintzent – Komasd – Vásárheli – Dereghegihaz – Zent Lazlo – Tőkre – Fabian-Sebestien – Donath – Kiralisagh – Vőrősegihaz
Chongrad comitatus versus Agriam cis Tibiscum:
Giola – Mama – Ellies – Chongrad – Temerken – Chyon – Serked – Gicőn – Zeer – Sővinhaza – Martonas – Zent-Peter – Kőrtvelyes – Fark – Docz – Anias – Zantho – Beld – Uyfalu – Kis-Illies – Algieőh
Bona Episcopatus Vacziensis:
Alpar (Pest m.) – Illeő (Pest m.) – Zentvid praedium (Pest m.) – Veresegihaz (Pest m.) – Zada (Pest m.) – Monyorod (Pest m.) – Nemogh (Pest m.) – Tartza (Pest m.) – Rekas oppidum (Pest m.) – Thősegh praedium (Pest m.) – Tiszasaagh (Szolnok m.) – Zantho (Nógrád m.) – Berky (Nógrád m.) – Giada (Nógrád m.) – Nograd civ. (Nógrád m.) – Kallo (Nógrád m.) – Zellagy (Pest m.) – Sap (Pest m.) – Püspökhatwan (Pest m.) – Cerge (Pest m.) – Czelet (Pest m.) – Boros-Berin (Nógrád m.) – Berczel (Nógrád m.) – Pencz (Nógrád m. – Thőszegh praedium (Szolnok m.) – Oldan (Tolna m.) – Kemeche (Tolna m.) – Ethe (Tolna m.) – Decz (Tolna m.) – Ebes (Tolna m.)

Tartalomgazda