HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 055. - No. 016.

Dátum 1674. július 16.
Jelleg

1. sz. Becslés, 2 old. latin nyelvű, két azonos példányban, egyik pecséttel és aláírással van hitelesítve, a másik csak aláírással 2. sz. Becslés, 2 old. latin nyelvű az előzővel azonos dátumú pecséttel és aláírással hitelesítve

Szöveg

Két Aestimatio, azonos dátummal, amelyek közül az egyiket egy 1672 május hóban készült Conscriptio alapján csinált a Szepesi Kamara levéltárosa, Georgius Christophorus Zenggl 2 azonos hitelesített példányban, a másik Aestimatio-t ugyancsak G. Ch. Zenggl készítette egy ugyancsak 1672-es bérbeadási szerződés alapján a hűtlenségbe esett Sulyok János azon birtokairól, amelyeket ő még elmenekülés előtt bérbeadott Kanisay Jánosnak, így a konfiskáláskor ezeket külön becsülték meg. – Aestimatio fiscalium portionum notorii Joannis Sulyok in comitatu Szatthmariensi.
Csenger:
Nemesi curia igen romlott állapotban.
Sonkád:
Nemesi curia igen romlott állapotban. – A kettő becsértéke 2000 frt. – Kétkerekű malma feléből a fiscusnak járó jöv. 400 frt. – Szőlő a Musai szőlőben (terméketlen) 180 frt.
Csenger:
8 féltelkes jobbágy, á 100 frt. 800 frt. – 1 negyedtelkes jobbágy 50 frt. – Puszta telek 2, á 50 frt. 100 frt.
Uyfalu:
1 egész és 1 féltelkes jobbágy 300 frt. – 1 puszta telek 50 frt.
Janossy:
2 féltelkes jobbágy 200 frt. – 1 puszta telek 50 frt.
Nyérmeggyes:
2 féltelkes jobbágy 200 frt. – 2 puszta telek 100 frt.
Sonkad:
11 féltelkes jobbágy 1100 frt. – 1 negyedtelkes jobbágy 50 frt.
Bot Palad:
3 féltelkes jobbágy 30 frt.
Kis Palad:
1 féltelkes jobbágy 100 frt. – 1 puszta telek 50 frt.
Oroszy:
2 fél jobbágy telek 200 frt.
Vellethe:
4 negyedtelkes jobbágy 200 frt. – 1 puszta telek 50 frt.
Ugyanazon Sulyok Jánso konfiskált birtokrészei Knisa-i Jánosnak bérbe adva.
Csenger:
Nemesi curia nagyon megrongálva 300 frt. – 9 féltelkes jobbágy 900 frt. – 38 szántó 3 calc-ban 360 frt. – 2 rét 25 szekér szénára 250 frt.
Sonkád:
Nemesi curia rongált állapotban 300 frt. – 9 féltelkes jobbágy 900 frt. – 2 puszta telek 100 frt – Kétkerekű malomnak a jövedelme kb. 24 köböl 400 frt – Majorsági szántók hozadéka 60 köböl 450 frt. – Rét 50 szekér szénár 500 frt. – A Musa-i szőlőhegyen szőlő 3 hordóval 150 frt.
Sulyok János konfiskált birtokai és birtokrészei Szatmár megyében
Csenger – Sonkad – Uyfalu – Janossy – Nyérmeggyes – Sonkad – Pot Pallad [= Bot Palad.] – Kis Palad – Oroszy – Vellethe –

Tartalomgazda