HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 055. - No. 015.

Dátum 1674. december 31.
Szöveg

1675. január 14.
4 old., latin nyelvű, aláírásokkal és pecsétekkel ellátott eredeti.
(Urbarialis conscriptio) „Descriptio bonorum fiscalium Profugi et Rebellis Joannis Sulyok.....” – (a dorsumon) „Inventarium Bonorum Fiscalium profugi Joannis Sulyok” címmel Szatmáron keltezte a fenti dátummal. Just David a Fiskus szatmári provisora és Kézdy Balázs fiskusi rationalista és contrascriba készítették 1675. január 14. az irat prezentálásának dátuma.
Csenger:
Telepesek név szerint, számuk). – Telek, Fiúk, Lovak, Ökrök, Tehenek, Tinók, Juhok, Disznók, Méhek – felirata rubrikák szerinti összeírás – A telepesek között 4 varga, 2 mészáros. Nemesi curia, amelyhez kb. 20 holdnyi szántó tartozott, ahol 24 kassai köböl buza vethető el. – Borkimérés. – Karácsonyra a telepesek 1-1 tyúkot tartoznak adni a földesúrnak.
Janossy:
Telepesek név szerint; számuk 7. – Karácsonykor 1-1 tyúkot adnak. – Disznók után nem fizetnek tizedet.
Barasnia:
1 telepes név szerint.
Nyry Medgyes:
Két telepes név szerint. Ezek tizedet adnak a disznók után, váltópénz 8 d.
Kis Palád:
Két telepes név szerint.
Both Palád:
Három telepes név szeirnt.
Orossy portio:
Három telepes név szeirnt.
Sonkád:
Telepesek név szeirnt. – Nemesi curia. – Szántók 30 hold, amelyekben 32 kassai köböl vethető el. – Malma kétkerekű, közös; évi jövedelme kb. 100 frt. – Sertés tized, váltópénz 8 d. – Karácsonyra 1-1 tyúkot adnak. – Szőlője elhagyatott.
Sulyok János konfiskált birtokai és birtokrészei Szatmár megyében.
Descriptio bonorum rebellis Joannis Sulyok in com. Szatmariensi, a fiscusra szálltak.
Csenger, portio Szatmár megye:
Janossy portio – Barasnia portio – Nyry Medgyes – Kis Palád – Both Palád – Orossy Portio – Sonkád Portio

Tartalomgazda