HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 055. - No. 017.

Dátum 1674. augusztus 27.
Jelleg

3 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány

Szöveg

(Conscriptio urbarialis adatokkal) Regestum címmel „Joannis Sulyok de Lekcze” konfiskált birtokairól és birtokrészeiről – A Szepesi Kamara megbízásából készült, de összeírója nincs jelölve. – Sulyok János konfiskált javai
Sonkád:
Zsindellyel fedett nemesi kúria veteményes kerttel – A curiához tartozik a Thur folyón egy kétkövű malom; fele a fiscusé, fele Sulyok Ferencé. Szántók 2 calc-ban. Rét összesen 4. Telepesek név szerint; számuk 11. Fiúk, ökrök, tehenek, disznók, lovak, méhek, juhok, kecskék és Telek jelezve.
Bott Palad:
3 telepes név szerint.
Kiss Palad:
1 telepes név szerint.
Tisza Oroszi:
3 telepes név szerint. – Évi census sessioként 50 dénár.
Sulyok János konfiskált birtokai és birtokrészei Szatmár megyében
Sonkád – Bott Palad – Kiss Palad – Tisza-Oroszi

Tartalomgazda